(+30) 2332043206

Καλέστε μας

(+30) 2332041205

Fax

info@asepopn.gr

Στείλτε μας

greek
english

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 (ΑΧΛΑΔΙΑ)

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Από την λήψη της οδηγίας

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1.        Καταπολέμηση των ακμαίων μορφών της ψύλλας και των αυγών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα ακμαία είναι δραστήρια τις ηλιόλουστες ημέρες με θερμοκρασίες υψηλότερες από 7 oC. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους κοντά στη βάση των οφθαλμών. Οι νεαρές προνύμφες μπαίνουν μέσα στους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς αυξάνοντας κατά πολύ την δυσκολία καταπολέμησης. Η επέμβαση αυτή την εποχή έχει στόχο τα ακμαία και τα αυγά.

Σε οπωρώνες που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, συνιστάται να γίνει επέμβαση:

•  9 - 11 Μαρτίου στις ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και

•  14 - 18 Μαρτίου στις ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,

σε μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 10 οC υπό σκιά και χωρίς άνεμο, συνδυάζοντας ένα εγκεκριμένο ακμαιοκτόνο μαζί με λάδι. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

•          Παραφινικό λάδι: στις συνιστώμενες δόσεις

•          Aluminium silicate (kaolin) (Surround WP Crop Protectant): 3 kg σκευ./στρ (Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών, από την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα μέχρι την πτώση των πετάλων)

•          Beauveria bassiana (Naturalis): 200 κ.εκ. σκευ./στρ.

•          Beta cyfluthrin 2.5% (Bulldock 2.5 SC κ.α.): 75 κ.εκ. σκευ./στρ.

•          Deltamethrin 2.5% (Decis 2.5 EC): 50 κ.εκ/100 λίτρα νερού.

•          Lambda-cyhalothrin (Karate 10CS): 10 κ.εκ/100 λίτρα νερού.

•          Fatty acid potassium salt (FLiPPER κ.α): 1-2 L σκευ./στρ.

•          Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 100-120 κ.εκ. σκευ./στρ

•          spinosad (LASER): 30-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό + παραφινικό λάδι

•          Spinetoram (DELEGATE 250 WG): 40 gr σκευ./στρ. + παραφινικό λάδι

•          Abamectin (Vertimec 1,8 ΕC κα): 112,5 κ.εκ. σκευ./ στρ. + παραφινικό λάδι

 

Τα λάδια έχουν ωοκτόνο δράση και μπορούν να επιφέρουν έως και 80% μείωση του πληθυσμού της ψύλλας. Λειτουργούν και ως αποτρεπτικά ωοτοκίας, καθώς η ψύλλα δεν αποθέτει αυγά σε επιφάνειες που έχουν λάδι. Η προσθήκη ενός πυρεθρινοειδούς μαζί με το λάδι αυξάνει την αποτελεσματικότητα έως το 98% επειδή τα πυρεθρινοειδή έχουν ακμαιοκτόνο δράση. Τα θηλυκά άτομα είναι πιο ευαίσθητα στα εντομοκτόνα όταν φέρουν αυγά. Τα λάδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων και μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας της ψύλλας στα πυρεθρινοειδή. Σαν αποτρεπτικό ωοτοκίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο καολίνης. Αυτή την περίοδο δεν παρατηρούνται φυσικοί εχθροί που είναι κυρίως αρπακτικά ημίπτερα της οικογένειας Anthocoridae. 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που επικράτησαν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της πράσινης κορυφής.

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά). Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟ 112

       

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.2-Β

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την προληπτική αντιμετώπιση των ασθενειών της Βερικοκιάς

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.03.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.03.2021

Στάδιο ρόδινης κορυφής

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μονίλια διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων. Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη, προέρχονται οι πρωτογενείς μολύνσεις που μολύνουν τα άνθη. Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται με βροχή ή/και υψηλή υγρασία, σε θερμοκρασία >50C. Τα πιο ευπαθή και ευαίσθητα όργανα του άνθους όπου μπορούν να προσβληθούν απ’ τη Μονίλια, είναι οι ανθήρες, τα πέταλα και τα σέπαλα. Οι ποικιλίες της βερικοκιάς που βρίσκονται στο στάδιο της ρόδινης κορυφής. είναι οι πιο ευπαθείς για προσβολή από Μονίλια αυτήν την περίοδο.

Η παρακολούθηση του βλαστικού σταδίου των δένδρων θα πρέπει να γίνεται από οφθαλμούς που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία των δένδρων μιας και αυτοί είναι οι πρώτοι που φτάνουν στα στάδιο ρόδινης κορυφής. Σε καμιά περίπτωση δεν λαμβάνουμε υπόψη το βλαστικό στάδιο εξασθενημένων δένδρων (γερασμένα/άρρωστα).

Κατά το στάδιο ρόδινης κορυφής να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 

 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26.7/6.7 WG κ.α.): 75 γρ. σκευ./στρ.
 • Captan 80% (ενδ.: CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil + Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T): 80 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Difenoconazole (SCORE 25 EC): 45 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Fluopyram + Tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 75 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Prochloraz (OCTAVE 46 WP κ.α.): 60 γρ. σκευ./100L νερό
 • Tebuconazol + Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ. σκ./στρ.
 • Thiophanate-methyl (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της ρόδινης κορυφής. Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη της ρόδινης κορυφής της πρωιμότερης ποικιλίας.

Η χρήση προσκολλητικού βοηθάει να έχουμε πληρέστερη και ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού διαλύματος στα φυτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Στάδιο πράσινης κορυφής

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

           

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα. Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Από τους καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν οι πρωτογενείς μολύνσεις που θα μολύνουν τα άνθη.

Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί

να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των

μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

Τα σέπαλα, τα πέταλα, οι ανθήρες και το στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που μπορεί

να προσβληθούν από την Μονίλια. Λόγω των καιρικών συνθηκών των τελευταίων ημερών, ευνοούνται οι πρωτογενείς μολύνσεις όσον αφορά την ασθένεια της Μονίλιας (Monilinia spp).

Κατά το στάδιο πράσινης κορυφής να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 

 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26.7/6.7 WG κ.α.): 75 γρ. σκευ./στρ.
 • Captan 80% (ενδ.: CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil + Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.
 • Difenoconazole (SCORE 25 EC): 30 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Fluopyram + Tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 50 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Prochloraz (OCTAVE 46 WP κ.α.): 60 γρ. σκευ./100L νερό
 • Tebuconazol + Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ. σκ./στρ.
 • Thiophanate-methyl (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της πράσινης κορυφής.

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη της πράσινης κορυφής της πρωιμότερης ποικιλίας.

Η χρήση προσκολλητικού βοηθάει να έχουμε πληρέστερη και ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού διαλύματος στα φυτά.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. . Μέση ταχύτητα ψεκασμου 5χλμ/ωρα και πίεση 28 Αtm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά). Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.1

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.02.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Στάδιο φουσκώματος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται να είναι ευνοϊκές για τη δραστηριοποίηση των μολυσμάτων (βλαστοσπόρια, κονίδια) των ασθενειών του εξώασκου και του κορύνεου. Το ευπαθές στάδιο της ροδακινιάς για την πραγματοποίηση μολύνσεων είναι το φούσκωμα των οφθαλμών.

Η παρακολούθηση του βλαστικού σταδίου των δένδρων θα πρέπει να γίνεται από οφθαλμούς που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία των δένδρων μιας και αυτοί είναι οι πρώτοι που φουσκώνουν. Ενδεικτικά, κάποιες από τις ποικιλίες που ξεκινούν πρώτες είναι οι παρακάτω: ΦΡΑΝΣΟΥΑ, ΛΟΛΙΤΑ, ΕΡΛΥ ΜΠΟΜΠΑ, ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΜΕΡ, ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΑΙΜ κα. Σε καμιά περίπτωση δεν λαμβάνουμε υπόψη το βλαστικό στάδιο εξασθενημένων δένδρων (γερασμένα/ασθενή φυτά).

1ος Ψεκασμός

Ζiram 76% WG

300g/100lt/στρ.

+προσκολλητικό

Από την έναρξη της διόγκωσης των οφθαλμών

 

Ψεκασμός σε περίπτωση ξηροθερμικών συνθηκών

2ος Ψεκασμός

Syllit 544SC (165cc/στρ) ή

Ziram 76%WG (300g/100lt/στρ)

Εφαρμογή 7-10 ηµέρες μετά τον 2ο ψεκασμό

Ψεκασμός σε περίπτωση

υγρών συνθηκών

 

3ος Ψεκασμός

Ziram 76%WG (200g/100lt/στρ) σε συνδυασμό με

 

Score 25 EC (30g/στρ.)

Εφαρμογή 7 ηµέρες μετά τον 2ο ψεκασμό

 

Ψεκασμός μόλις αρχίζουν να βγαίνουν τα φύλλα και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε εφαρμογή. Η δυνατή βροχή (>10mm) προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής ουσίας από τους φυτικούς ιστούς. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου του «φουσκώματος των οφθαλμών».

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

 

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη του φουσκώματος της πρωιμότερης ποικιλίας.

 

Σε ποικιλίες όπου η διαδικασία φουσκώματος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει προτείνεται να γίνει εφαρμογή με κάποιο σκεύασμα χαλκού όπως παρακάτω:

Υδροξείδιου του χαλκού (Kocide, Secur κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις   

Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις 

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

         

 

 

 

 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ροδάκινα Vermina: Μέρος της παράδοσης της Νάουσας.

Η λαογραφική παράδοση της Νάουσας είναι τόσο πλούσια, όσο πλούσια υπήρξε η ιστορία της, αλλά και η ίδια η πόλη σε μεγάλες χρονικές περιόδους, χάρη στη βιομηχανική άνθηση και κυρίως στην Κλωστοϋφαντουργία. Η μία άκρη του νήματος δεμένη στο χρόνο και η άλλη στο σήμερα ενώνουν εποχές ήθη, έθιμα και στοιχεία της καθημερινής ζωής.

Τα βήματα της ιστορίας και της λαογραφίας της Νάουσας είναι τα βήματα ενός ρυθμικού χορού που διασχίζει τους αιώνες και αποτυπώνεται στο χορικό δρώμενο Γενίτσαροι και Μπούλες. Χοροί όπως Πατινάδα, Νιζάμικος, Μελικές, Μακρυνίτσα, χορεύονται με το ένα πόδι στο χτες και το άλλο στο σήμερα.

Μαζί με τα παραπάνω, τα ροδάκινα είναι πλέον ένα σημαντικό μέρος της παράδοσης της Νάουσας καθορίζοντας την οικονομία, τις συνήθειες και την καθημερινή ζωή στην περιοχή.

10. ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

  Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.1

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 27.07.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού

Όπως ορίζεται

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (κομφούζιο) 

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η πτήση των λεπιδοπτέρων που προσβάλλουν τα ροδάκινα / νεκταρίνια συνεχίζεται. Να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από 29 Ιουλίου με 1 Αυγούστου. 

 • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 063 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Lamda cyhalothrin (Karate 10SC): 10 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35 κ.εκ. σκευ / 100lt νερού. (7 ημέρες)
 • Beta cyfluthrin 2.5% (Beta Cyfluthrin Nufarm 2.5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ /100 lt νερό (7 ημέρες)
 • Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 150 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • etofenprox 28,75% (Therbonal 28,75 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Υποχρεωτικά με τον παραπάνω ψεκασμό να χρησιμοποιηθεί και μυκητοκτόνο για την προληπτική αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών και κυρίως της μονίλιας στις ποικιλίες που πρόκειται να συγκομιστούν εντός των επόμενων 15-20 ημερών. 

 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Fludioxonil + cyprodinil (Switch 25/37,5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • fluopyram 20% + tebuconazole 19,9% (Luna Experience SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • boscalid 26,7% + pyraclostrobin 6,7% (Signum WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Tebuconazole: (ALTIS 25% κα) 100 cc /στρ. (7 ημέρες)
 • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα!

Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠΟΠ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠΟΠ 2019

Image
Οι άρτιες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας (ψυγεία, διαλογητήρια, αποθήκες, χώροι φόρτωσης), ιδανικός για νωπά φρούτα, καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων που διακινεί.