ΟΔΗΓΙΑ Νο: 1 ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 1 ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΔ-081

Οδηγία: 001/Ρ-081-06

Σχέδιο Διαχείρισης της Συγκομιδής και των Μετασυλλεκτικών Επεμβάσεων
Οδηγία Συγκομιδής (επιτραπέζια, νεκταρίνια & βιομηχανικά ροδάκινα )

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 2024

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 2024

Ημερομηνία Εφαρμογής:

Έναρξη συγκομιδής

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιτραπέζια Ροδάκινα & Νεκταρίνια

Κατά την συγκομιδή των επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των συγκομισθέντων προϊόντων. Έτσι θα πρέπει τα προσκομιζόμενα φρούτα να ανταποκρίνονται απόλυτα προς τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού της Ε.Ε. αριθμ. 1861/2004 δηλαδή οι καρποί να είναι:

Α. ολόκληροι
Β. υγιείς – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή που εμφανίζουν αλλοιώσεις που θα τα
καθιστούσαν ακατάλληλα για κατανάλωση
Γ. καθαροί, πρακτικά απαλλαγμένοι από ορατές ξένες ύλες
Δ. πρακτικά απαλλαγμένοι από παράσιτα
Ε. πρακτικά απαλλαγμένοι από προσβολές παρασίτων
Στ. χωρίς ασυνήθη εξωτερική υγρασία
Ζ. χωρίς ξένη οσμή και γεύση
Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά

Επιπλέον σε καμιά περίπτωση ΔΕΝ θα πρέπει οι παραγωγοί να:

 

1.) συγκομίζουν από το προηγούμενο απόγευμα και να τα μεταφέρουν στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού την άλλη μέρα
2.) να αρδεύουν τα κτήματα τους 2-3 ημέρες προ και κατά την συγκομιδή (ανάμεσα στα χέρια συγκομιδής) διότι υφίστανται μαλάκωμα η σάρκα τους. Κατ’ εξαίρεση για όσους δεν μπόρεσαν να αρδεύσουν για διάφορους λόγους και μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία άρδευση συστήνεται αν χρειαστεί, να γίνει άρδευση μόνο κατά τις δροσερές ώρες τις ημέρας και να αποφύγουν τις πολύ θερμές ημέρες εάν είναι δυνατόν

 

Ακόμη τα κιβώτια συγκομιδής των καρπών θα πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες ή από μολύσματα (περίπτωση κιβωτίων συγκομιδής στα οποία κατά την προηγούμενη χρήση τους είχαν τοποθετηθεί φρούτα προσβεβλημένα από ασθένειες, όπως μονίλια) ειδικότερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που τα φρούτα θα χρειαστεί να αποθηκευτούν σε θαλάμους ψύξης ως ότου χρησιμοποιηθούν.
Από όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα που έχει ο παράγων ωριμότητα στην ποιότητα των μεταποιημένων προϊόντων και επομένως ημερομηνία συγκομιδής η οποία όμως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και κατά την επιλογή φυτοπροστατευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται κατά τους ψεκασμούς κοντά στην συγκομιδή.

 

Δηλαδή οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρήσουν απόλυτα το όριο ασφαλείας που αναγράφεται σε κάθε προϊόν ώστε αυτό να καλύπτεται από το διάστημα που μεσολαβεί από τον τελευταίο ψεκασμό ως την ημερομηνία συγκομιδής σημείο που είναι το πιο σημαντικό ώστε τα συγκομισθέντα προϊόντα και κατ’ επέκταση τα μεταποιημένα να είναι καθαρά από υπολείμματα.