ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG-005.3-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

 (υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 18.05.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

Α) ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Η καρπόκαψα τοποθετεί τα αυγά στα ψηλότερα σημεία των δένδρων οπότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το
ψεκαστικό διάλυμα να φτάσει σε αυτά τα σημεία.
Ταυτόχρονα με την καταπολέμηση της καρπόκαψας να χρησιμοποιηθούν και μυκητοκτόνα για την αντιμετώπιση του
φουζικλαδίου.

Ψεκασμός με ένα από τα παραπάνω σκευάσματα:

1) Εφαρμογή από 26 έως 30 Μαΐου

 • Chlorantraniliprole (Coragen 20SC): 30 ml σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Acetamiprid (Carnadine 20 SL): 50 κ. εκ. σκευ. / στρ. (14 ημέρες)
 • Bacillus thuringiensis (Xentari 54 WG): 50-150 γρ. σκευ. / στρ. (-)
 • etofenprox * (TΗΕRBONAL): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Deltamethrin (Decis 2,5EC): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Emamectin benzoate (AFFIRM Opti 9.5 WG): 200 γρ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Lambda cyhalothrin (Saratan 2,5 WG): 40 γρ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Spinetoram (Delegate 250 WG / REVOLUX): 35 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)
 • Spinosad 48% (LASER): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Tau - fluvalinate (EVURE 24 EW): 60 κ.εκ. σκευ./ στρ. (30 ημέρες)

* Απαγορεύεται:
Η χρήση των παραπάνω σκευασμάτων σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08
«Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 3ης Πρόσκλησης (2020) του μέτρου
(4η χρονιά εφαρμογής)

2) Ξυλοφάγα έντομα

Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης καταπολέμησης με την καρπόκαψα εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο
φυτοπροστατευτικό προϊόν.

 • Για τη σέζια ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες
 • Για τον κόσσο ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό
 • Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210)