6. ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

6. ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.6

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

 (υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 05.05.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

Α) ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

Με βάση τα δεδομένα των συλλήψεων του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, η πτήση των εντόμων (ανάρσια – φυλλοδέτης) εμφανίζει σημαντική αύξηση, το χρονικό διάστημα 28 Απριλίου-1 Μαΐου.

Για την αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από:

Εφαρμογή από 08 - 10 Μαΐου

 • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 063 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Chlorantraniliprole (Coragen 20 SC): 30 ml./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • tau fluvalinate (Evure 24 EW, Mavrik Aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (30 ημέρες)
 • spinosad (Laser 480 SC): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Etofenprox* (Therbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 150 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ) ή
 • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Εmamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG) *: 200-325 γρ σκευ./ στρ. (7 ΗΜΕΡΕΣ) ή
 • Deltamethrin (DECIS 2,5 EC κ.α.): 35 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Lambda-Cyhalothrin (KARATE with Zeon technology 10 CS κ.α.) *: 10-15 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Lambda-Cyhalothrin (PATROL 2,5 WG, ZIPPY 10 CS): με τις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

Η ανωτέρω επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και την Καρπόκαψα της ροδακινιάς

Στο ψεκαστικό μίγμα για την προστασία των φυτών από μονίλια/ ωίδιο/ κλαδοσπόριο/ κορύνεο να προστεθεί και ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα σκευάσματα:

 • Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες)
 • tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Tebuconazole (Tebu-Max 20 EW κ.α.): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)
 • Mefentrifluconazole (REVYONA): 180 κ.εκ. σκευ./στρ. (3 ημέρες)
 • trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. (7 ημέρες)
 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Fenpyrazamine (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)
 • θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)
 • Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)
 • penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)
 • cyflufenamid (CYFLAMID 5 EW): 50 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. (7 ημέρες)
 • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (3 ημέρες)
 • Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες),
 • Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)
 • Bacillus subtilis (strain QST 713) 96.94% (Serenade Aso SC): 400-800 κ.εκ. σκευ./στρ. (-)
 • Saccharomyces cerevisiae (JULIETTA): 250 γρ. σκευ. / στρ. (-)
 • Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 (Amylo-X): 150-250 γρ. σκευ. / στρ. (-)
 • Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 (NOLI): 200 γρ. σκευ. / στρ. (1 ημέρες)

B. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

Για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της βαμβακάδας

Εφαρμογή από 10 - 14 Μαΐου (αντιμετώπιση των κινητών προνυμφών του εντόμου) / (συμπίπτει με την επέμβαση γιατα ανωτέρω λεπιδόπτερα).
Για την ταυτόχρονη καταπολέμηση της βαμβακάδας, να γίνει συνδυαστική εφαρμογή με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 • spirotetramat (MOVENTO 150 OD): 100 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. (21 ΗΜΕΡΕΣ)
 • potassium salts of fatty acids (SAVONA): 1 lt σκευ./στρ. (-)

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210)