ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ)

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.4

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 22.03.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού: Πτώση των πετάλων

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Λούσιμο μέχρι απορροής.

 Ψεκασμός στο στάδιο της πτώσης των πετάλων

Μυκητοκτόνα Επαφής

 • Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (21 ημέρες)
 • dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες)

Διασυστηματικά / διελασματικά Μυκητοκτόνα

 • tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)
 • Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
 • Tebuconazole (Tebu-Max 20 EW κ.α.): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
 • Fenpyrazamine (Prolectus) 80 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
 • penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 ημέρες)
 • Mefentrifluconazole (REVYONA): 180 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
 • Bacillus subtilis (strain QST 713) 96.94% (Serenade Aso SC): 400-800 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 (0 ημέρες)

Μίγματα

 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)
 • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
 • Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες),
 • Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ. σκευ. / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

Στο στάδιο της πτώσης των πετάλων σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα παρακάτω:

 • Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 150 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ) ή
 • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Εmamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG) *: 200-325 γρ σκευ./ στρ. (7 ΗΜΕΡΕΣ) ή
 • Deltamethrin (DECIS 2,5 EC κ.α.): 35 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Lambda-Cyhalothrin (KARATE with Zeon technology 10 CS κ.α.) *: 10-15 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Lambda-Cyhalothrin (PATROL 2,5 WG, ZIPPY 10 CS): με τις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

Κατά την πτώση των πετάλων ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση όλων των διαχειμαζόντων λεπιδοπτέρων (ανάρσια – καρπόκαψα – φυλλοδέτης). Επειδή σε αυτό το στάδιο οι προνύμφες των εντόμων περιπλανιόνται στο δένδρο εκτίθενται σχετικά εύκολα στα εντομοκτόνα.

 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΘΡΙΠΑΣ):

Κατά το στάδιο της πτώσης των πετάλων μετά το πέρας της ανθοφορίας:

 • Formetanate (DICARZOL 50 SP κ.α.): 100 γρ. σκευ./στρ. (-)
 • tau fluvalinate (Evure 24 EW, Mavrik Aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (30 ημέρες)

ΦΥΛΛΟΒΙΟΣ – ΠΕΡΙΤΕΛΟΣ (ΚΛΕΟΝΟΣ)

 • Να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των άγριων χόρτων του οπωρώνα (όπως και για το θρίπα παραπάνω) την περίοδο της άνθησης. Με την παραπάνω επέμβαση για το θρίπα επιτυγχάνεται και συνδυασμένη καταπολέμηση των κολεοπτέρων αυτών.
 • Η άνοδος του «κλεονού» στα δένδρα αναμένεται μαζική μετά την πτώση των πετάλων.
 • Στους οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές συνιστάται η δημιουργία ζωνών σε κάθε δένδρο με εντομολογική κόλλα ή με κολλητικές ταινίες διπλής όψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

 • Τονίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας δεν καταστρέφουμε τα ζιζάνια για να αποφύγουμε την μετανάστευση των θριπών στα άνθη της νεκταρινιάς.
 • Όλοι οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου ώστε να μην υπάρχουν μέλισσες στο χωράφι.

*απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 3 ης Πρόσκλησης (2020) του μέτρου (4 η χρονιά εφαρμογής)

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210)