ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG-005.2-ΑΧ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 11.03.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Από το στάδιο της πράσινης κορυφής

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Φουζικλάδιο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ
Συνιστάται επέμβαση στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C3 έως D). Nα πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ
Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 200 γρ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ
Cyprodinil (CHORUS): 30-50 γρ σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (21 ημέρες)
Pyrimethanil (Scala 40 SC): 110 - 150 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (7 ημέρες).

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ
Difenoconazole (Score 25): 15 - 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)
Tebuconazole (Altis 25 EC): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (14 ημέρες).
tetraconazole (EMINENT): 24 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (14 ημέρες).
fenbuconazole (INDAR 5 EW): 65-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (28 ημέρες) - χρήση έως 30/04
Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 30-40 κ. εκ. σκευ. / στρ. (21 ημέρες) – χρήση έως 31/05
Mefentrifluconazole (REVYONA): 200 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (28 ημέρες)

ΕΠΑΦΗΣ
Dithianon (DELAN 70 WG): 50-75 γρ σκευ./στρ (όχι σε WILLIAMS). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 (42 ημέρες)
Dithianon + potassium phosphonates (Delan Pro 12.5/56.1 SC): 250 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 (35 ημέρες) - Να μην χρησιμοποιείται στις ελληνικές ποικιλίες αχλαδιάς κρυστάλλια και κοντούλα.

ΜΙΓΜΑΤΑ
Dithianon + pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC, Faban 25/25 SC): 80 - 300 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (56 ημέρες).
Dithianon + pyraclostrobin (Maccani WG): 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες).
Cyprodinil + tebuconazole (Qualy – T EC): 42-60 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (60 ημέρες)
Cyprodinil + Fludioxonil (SWITCH): 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (3 ημέρες)
kresoxim-methyl + difenoconazole (KSAR MAX): 30 γρ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες)
captan + trifloxystrobin (FLINT PLUS): 125 γρ σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες).
Tebuconazole + trifloxystrobin (Flint Max 75 WG): 20 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες).
Boscalid + pyraclostrobin (BELLIS): 80 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες).
fluopyram + fosetyl-Al (LUNA CARE WG): 100-300 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (28 ημέρες)

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ
Dodine (SYLLIT 544 SC): 125 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (60 ημέρες)

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ
Kresoxim – methyl (Stroby 50 WG): 20 γρ.. σκευ./στρ,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (28 ημέρες)
Trifloxystrobin (Flint 50 WG): 7,5 - 10 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΚΑ
Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 25 - 30 κ.εκ. σκευ./στρ,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3(35 ημέρες)
Penthiopyrad (FONTELIS 20 SC): 112,5 κ. εκ. σκευ. /στρ. (21 ημέρες)

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ
Fosetyl Al (ALIETTE 80 WG κ.α.): 150-375 γρ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (28 ημέρες)

ΠΥΡΙDINAΜΙΝΕΣ
Fluazinam
(BANJO 500 SC): 100 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (60 ημέρες)

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Bacillus subtilis- strain QST 713 (SERENADE MAX): 250-400 γρ σκευ./στρ.

ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Copper hydroxide (διάφορα σκευάσματα στις συνιστώμενες δόσεις)
Bordeaux mixture (διάφορα σκευάσματα στις συνιστώμενες δόσεις)
Copper oxychloride (διάφορα σκευάσματα στις συνιστώμενες δόσεις)
Copper oxide (NORDOX 75 WG): 135-175 γρ. σκευ. / στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών του μύκητα συνιστάται ο συνδυασμός θεραπευτικών σε πλήρη δόση με το ½ της προτεινόμενης δόσης της κατηγορίας των προστατευτικών ή αντίστοιχα η εναλλαγή δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης.
  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 εβδομάδες από τις εφαρμογές των λαδιών
  • Εάν επιλεγεί Copper hydroxide επιτυγχάνεται και ταυτόχρονη κάλυψη για το βακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora Burrill Winslow et al.)

Συνδυαστικά με τα παραπάνω μυκητοκτόνα συστήνεται η χρήση του παρακάτω σκευάσματος το οποίο λειτουργεί ως ενεργοποιητής της άμυνας των φυτών
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Laminarin (VACCIPLANT): 100 κ.εκ. σκευ. / στρ. (-)

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777