ΟΔΗΓΙΑ Νο: 1 (ΑΧΛΑΔΙΑ)

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 1 (ΑΧΛΑΔΙΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EG-005.1-ΑΧ/01

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

 Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας
Οδηγία για την προληπτική καταπολέμηση της ψύλλας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 07.03.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Από την λήψη της οδηγίας

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Καταπολέμηση των ακμαίων μορφών της ψύλλας και των αυγών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα ακμαία είναι δραστήρια τις ηλιόλουστες ημέρες με θερμοκρασίες υψηλότερες από 7 o C. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους κοντά στη βάση των οφθαλμών. Οι νεαρές προνύμφες μπαίνουν μέσα στους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς αυξάνοντας κατά πολύ την δυσκολία καταπολέμησης.

Η επέμβαση αυτή την εποχή έχει στόχο τα ακμαία και τα αυγά.
Σε οπωρώνες που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, συνιστάται να γίνει επέμβαση:
σε μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 10 ο C υπό σκιά και χωρίς άνεμο, συνδυάζοντας ένα εγκεκριμένο ακμαιοκτόνο μαζί με λάδι.
Σε οπωρώνες που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, συνιστάται να γίνει επέμβαση:

 • 9-12 Μαρτίου στις ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και
 • 14-17 Μαρτίου στις ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • Παραφινικό λάδι: στις συνιστώμενες δόσεις
 • Aluminium silicate (kaolin) (Surround WP Crop Protectant): 5 χγρ σκευ./100 λίτρα νερό (Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών, από την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα μέχρι την πτώση των πετάλων)
 • Beauveria bassiana (Naturalis): 200 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • acetamiprid 5% (Profil Extra 5 SL): 150 κ.εκ. σκευ./στρ
 • Deltamethrin 2.5% (Decis 2.5 EC): 50 κ.εκ/100 λίτρα νερού.
 • Lambda-cyhalothrin (Karate 10CS): 70 κ.εκ/100 λίτρα νερού.
 • Fatty acid potassium salt (FLiPPER κ.α): 0,5-1 L σκευ./στρ.
 • Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 100-120 κ.εκ. σκευ./στρ
 • spinosad (LASER): 30-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό + παραφινικό λάδι
 • Spinetoram (DELEGATE 250 WG): 40 gr σκευ./στρ. + παραφινικό λάδι
 • Abamectin (Vertimec 1,8 ΕC κα): 112,5 κ.εκ. σκευ./ στρ. + παραφινικό λάδι

Τα λάδια έχουν ωοκτόνο δράση και μπορούν να επιφέρουν έως και 80% μείωση του πληθυσμού της ψύλλας. Λειτουργούν και ως αποτρεπτικά ωοτοκίας, καθώς η ψύλλα δεν αποθέτει αυγά σε επιφάνειες που έχουν λάδι. Η προσθήκη ενός πυρεθρινοειδούς μαζί με το λάδι αυξάνει την αποτελεσματικότητα έως το 98% επειδή τα πυρεθρινοειδή έχουν ακμαιοκτόνο δράση. Τα θηλυκά άτομα είναι πιο ευαίσθητα στα εντομοκτόνα όταν φέρουν αυγά. Τα λάδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων και μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας της ψύλλας στα πυρεθρινοειδή. Σαν αποτρεπτικό ωοτοκίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο καολίνης. Αυτή την περίοδο δεν παρατηρούνται φυσικοί εχθροί που είναι κυρίως αρπακτικά ημίπτερα της οικογένειας Anthocoridae.
Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που επικράτησαν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της πράσινης κορυφής.
Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777