ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΟΔΗΓΙΑ Νο: 1 ΓΙΑ ΕΞΩΑΣΚΟ - ΚΟΡΥΝΕΟ

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΟΔΗΓΙΑ Νο: 1 ΓΙΑ ΕΞΩΑΣΚΟ - ΚΟΡΥΝΕΟ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EG – 005.1

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

 

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 30.01.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Στάδιο φουσκώματος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι απορροής.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κλιματολογικές συνθήκες που αναμένονται το επόμενο χρονικά διάστημα είναι ευνοϊκές για τη δραστηριοποίηση των μολυσμάτων (βλαστοσπόρια, κονίδια) των ασθενειών του εξώασκου και του κορύνεου. Το ευπαθές στάδιο της ροδακινιάς για την πραγματοποίηση μολύνσεων είναι το φούσκωμα των οφθαλμών.
Η παρακολούθηση του βλαστικού σταδίου των δένδρων θα πρέπει να γίνεται από οφθαλμούς που βρίσκονται στα
ψηλότερα σημεία των δένδρων μιας και αυτοί είναι οι πρώτοι που φουσκώνουν. Ενδεικτικά, κάποιες από τις ποικιλίες που ξεκινούν πρώτες είναι οι παρακάτω: ΦΡΑΝΣΟΥΑ, ΛΟΛΙΤΑ, ΕΡΛΥ ΜΠΟΜΠΑ, ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΜΕΡ, ΡΟΥΑΓΙΑΛΤΑΙΜ κα. Σε καμιά περίπτωση δεν λαμβάνουμε υπόψη το βλαστικό στάδιο εξασθενημένων δένδρων (γερασμένα/ασθενή φυτά).
Θα πρέπει οι οπωρώνες να είναι «καλυμμένοι» καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί το ευαίσθητο στάδιο του
φουσκώματος των οφθαλμών. Συνιστώνται τουλάχιστον 2-3 εφαρμογές με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα επαφής. Ο αριθμός των επαναλήψεων των παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε εφαρμογή. Η δυνατή βροχή (>10mm) προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής ουσίας από τους φυτικούς ιστούς. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου του «φουσκώματος των οφθαλμών».
Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

Η σειρά και επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται μετά από επικοινωνία με τον επιβλέπων γεωπόνο.

  • Ζiram 76% WG: 300g/100lt/στρ. (συνιστάται και η χρήση προσκολλητικού)
  • Dodine: Syllit 544SC: (165cc/στρ) (75 ημέρες PHI)
  • Dithianon (Delan 70 WG): 50-75 γρ σκευ./στρ (35 ημέρες PHI)

Eφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια μόλις αρχίζουν να βγαίνουν τα πρώτα φύλλα ψεκασμός με το παρακάτω διασυστηματικό:

Difenconazole: Score 25 EC (30g/100lt) (7 ημέρες PHI)

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη του φουσκώματος της πρωιμότερης ποικιλίας.

Σε ποικιλίες όπου η διαδικασία φουσκώματος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει προτείνεται να γίνει εφαρμογή με κάποιο
σκεύασμα χαλκού όπως παρακάτω:

  • Υδροξείδιου του χαλκού (Kocide, Secur κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις
  • Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777