ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 013.3

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14.06.2022

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων

Εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών με τη βελτίωση των καιρικών
συνθηκών να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα. Για την επιλογή του
κατάλληλου σκευάσματος να ληφθεί υπόψιν η χρονική απόσταση από τη συγκομιδή για την αποφυγή
υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπτών ορίων υπολειμμάτων (Mrls) καθώς επίσης και το είδος του
παθογόνου που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Συνήθως πλησιάζοντας τη συγκομιδή μας απασχολεί η
φαιά σήψη (μονίλια) ενώ στις ποικιλίες που συγκομίζονται μετά από 30 ημέρες το ωίδιο. Από τα
παρακάτω σκευάσματα ορισμένα είναι περισσότερο αποτελεσματικά σε ένα από τα παραπάνω παθογόνα
και ορισμένα και στα δύο. Οπότε, η επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος να γίνει μετά από επικοινωνία
με τον επιβλέποντα γεωπόνο.

 • Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες)
 • flutriafol (IMPACT): 15-25 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • myclobutanil (SYSTHANE 20 EW) 25-30 γρ σκευ/ στρ. (7 ημέρες)
 • tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Tebuconazole (Tebu-Max 20 EW κ.α.): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)
 • cyproconazole (ATEMI): 10-15 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (21 ημέρες)
 • Mefentrifluconazole (REVYONA): 180 κ.εκ. σκευ./στρ. (3 ημέρες)
 • fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (3 ημέρες)
 • trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. (7 ημέρες)
 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Fenpyrazamine (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)
 • θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)
 • Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)
 • penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)
 • cyflufenamid (CYFLAMID 5 EW): 50 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • isopyrazam + difenoconazole (EMBRELIA): 150 κ.εκ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)
 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. (7 ημέρες)
 • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (3 ημέρες)
 • Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες),
 • Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777