ΟΔΗΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Νο 10 - ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Νο 10 - ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.10

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 28.07.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως 

 

 

 

  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρακάτω ψεκασμός αφορά τους παραγωγούς που δεν συμμετέχουν στην μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Σε περίπτωση που παραγωγός ο οποίος συμμετέχει στην δράση κομφούζιο παρατηρεί αυξημένες συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες (πάνω από 10) να επικοινωνήσει με τον επιβλέπων γεωπόνο

 

Για την αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από:

 

Η εφαρμογή να γίνει στις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και κατά προτίμηση μετά τις 20:00 το βράδυ.

 

29 Ιουλίου με 01 Αυγούστου

 • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 063 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Chlorantraniliprole (Coragen 20 SC): 30 ml./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35 κ.εκ. σκευ / 100lt νερού. (7 ημέρες)
 • Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 200 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Lambda cyhalothrin* (Saratan 2,5WG, Karate): 40gr/100 lt, 10 κ.εκ. σκευ /100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Indoxacarb* (Steward 30 WG): 16,5 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (10 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Εmamectin benzoate 0,95%* (Affirm 095 SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Etofenprox* (Therbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Στο ψεκαστικό μίγμα για την προστασία των καρπών από ωίδιο και μονίλια να προστεθεί και ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα σκευάσματα:

 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. (3 ημέρες)
 • Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Penthiopyrad (Clavier 20 SC): 150 κ.εκ. σκευ./στρ (3 ημέρες)
 • mefentrifluconazole (REVYONA): έως 180 γρ. σκευ./στρ. (3 ημέρες)
 • Tebuconazole (FOLICUR 25WG κ.α.): 75γρ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • myclobutanil (SYSTHANE 20 EW) 25-30 γρ σκευ/ στρ. (7 ημέρες)
 • Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες)
 • tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. (14 ημέρες) – ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
 • cyproconazole (ATEMI): 10-15 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (21 ημέρες)
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (7 ημέρες)
 • flutriafol (IMPACT): 15-25 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)
 • dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)
 • Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)
 • penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)
 • cyflufenamid (CYFLAMID 5 EW): 50 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα!

Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ