ΟΔΗΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Νο 3 - ΜΟΝΙΛΙΑΣ, ΚΟΡΥΝΕΟ & ΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ (GNOMONIA) & ΑΦΙΔΕΣ, ΡΥΓΧΙΤΕΣ, ΡΑΓΓΟΛΕΤΗΣ DROSOPHILA SUZUKI

ΟΔΗΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Νο 3 - ΜΟΝΙΛΙΑΣ, ΚΟΡΥΝΕΟ & ΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ (GNOMONIA) & ΑΦΙΔΕΣ, ΡΥΓΧΙΤΕΣ, ΡΑΓΓΟΛΕΤΗΣ DROSOPHILA SUZUKI

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.3-Κ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 05.05.2021

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση της Μονίλιας, Κορύνεο & Ανθράκωσης (Gnomonia) & Αφίδες, Ρυγχίτες, ραγγολέτης Drosophila suzuki 

 

  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ

(αντιμετώπιση κορύνεου, μονίλιας)

Captan (CAPTARIN 80 WG): 150 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

Β) Από το στάδιο του σχηματισμού του καρπιδίου και έως την συγκομιδή των κερασιών

(αντιμετώπιση μονίλιας)

Να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα:  

Fluopyram + tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

Tebuconazole (TEBU - MAX): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

boscalid + pyraclostrobin (SINGUM 26,7/6,7 WG) 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

Cyprodinil 37,5% + fludioxonil 25% (Switch 25/37,5 WG): 60-100 κ. εκ. σκευ./100 lt νερού (7 ημέρες)

Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100- 300 γρ σκευ/100 λίτρα νερό (5 ημέρες)

fenhexamid (Teldor 50 WG): 100 - 150 γρ. σκευ./στρ. (1 ημέρα)

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΦΙΔΩΝ

Με την εμφάνιση προσβολών να χρησιμοποιηθεί ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα για τις αφίδες

Acetamiprid 20% (PROFIL 20 SG): 25-37,5 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

Acetamiprid 5% (PROFIL Extra 5 SL): 200 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

Flonicamid 50% (Teppeki 50WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

Sulfoxaflor (Closer 120 SC): 20-30 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

pyrethrines (ASSET FIVE): 96 γρ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)

 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΦΙΔΩΝ & ΡΑΓΓΟΛΕΤΗ – DROSOPHILA SUZUKII

Acetamiprid (CARNADINE): 25-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες) + Deltamethrin (Decis 2,5EC): 50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

Acetamiprid (CARNADINE): 25-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες) + spinetoram (DELEGATΕ): 30 γρ. σκευ./στρ (3 ημέρες)

Acetamiprid (CARNADINE): 25-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες) + cyantraniliprole (Exirel 10 SE): 75 κ. εκ. σκευ. / 100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

Σε όψιμες ποικιλίες και ειδικότερα σε περιοχές με ιστορικό προσβολών από τα παραπάνω έντομα, να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός εντομοκτόνων με ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα:

Phosmet (Imidan 50 WG): 150 γρ. σκευ. / στρ. (14 ημέρες)

spinetoram (DELEGATΕ): 30 γρ. σκευ./στρ (3 ημέρες)

cyantraniliprole (Exirel 10 SE): 75 κ. εκ. σκευ. / 100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

cyantraniliprole (Exirel 10 SE): 75 κ. εκ. σκευ. / 100 λίτρα νερό + Deltamethrin (Decis 2,5EC): 50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Οι παραπάνω ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της ραγολέτιδας να πραγματοποιηθούν στο στάδιο της έναρξης της αλλαγής χρώματος, ανάλογα με τη σειρά πρωιμότητας.

Είναι κρίσιμο να παρακολουθηθεί ο πληθυσμός του ραγολέτη με κατάλληλες κίτρινες κολλητικές παγίδες, ώστε να γνωρίζουμε πότε αρχίζουν οι πτήσεις των ενήλικων

Σε περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί παγίδες παρακολούθησης η επέμβαση να πραγματοποιηθεί όταν αρχίσουν οι συλλήψεις ενήλικων.

Οι προσβολές είναι σημαντικές στις όψιμες ποικιλίες

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε περιοχές όπου κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο

το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο

για διαφόρους λόγους δεν συγκομίστηκαν τα κεράσια και έμειναν στα δέντρα

Στα μεγάλα σε μέγεθος δέντρα να δοθεί προσοχή ώστε το ψεκαστικό διάλυμα να φτάνει σε όλα τα σημεία του δέντρου

Ανάλογα με την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα σκευάσματα.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ - ΚΥΛΙΝΔΟΣΠΟΡΙΟ

Σε αγροτεμάχια όπου υπάρχουν προσβεβλημένα φύλλα από την προηγούμενη χρονιά να γίνει εφαρμογή μετά την συγκομιδή των κερασιών με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

Dodine (Syllit 544 SC): 125 κ.εκ. σκευ./στρ.. - (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)

Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100 - 300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (5 ημέρες πριν την συγκομιδή)

Mancozeb (DITHANE PLUS 80 WP): 200 γρ.. σκευ./100 λίτρα νερό. (30 ημέρες πριν την συγκομιδή)

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΛΥΤΗ

Όπου παρατηρούνται προσβολές από ΣΚΟΛΥΤΗ προτείνεται η αφαίρεση με κλάδεμα των προσβεβλημένων κλαδιών, καθώς και η απομάκρυνση τους από τον οπωρώνα και η καύση τους. Αν τα προσβεβλημένα κλαδιά παραμένουν ως εντομοπαγίδες, να καούν μέχρι τέλη Μαΐου. Να επιθεωρούνται τα αγροτεμάχια μέχρι μέσα Ιουνίου, για διαπίστωση δραστηριότητας των εντόμων (κόμμι - μέλι σε οπές βλαστών)

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων. Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά. Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777