ΟΔΗΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Νο 2 - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΛΙΑΣ, ΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ (GNOMONIA)& ΑΦΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Νο 2 - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΛΙΑΣ, ΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ (GNOMONIA)& ΑΦΙΔΕΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.2-Κ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 07.04.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 07.04.2021

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  1. Καταπολέμηση της Μονίλιας, Κορύνεου & Ανθράκωσης (Gnomonia) & Αφίδες, Βαμβακάδα, Ρυγχίτες, ραγγολέτης 

 

  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) Έναρξη Ανθοφορίας - Πλήρη ανθοφορία

Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατήρησαν το μόλυσμα της Μονίλιας κατά την διάρκεια του χειμώνα. Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη.

Τα άνθη θα μολυνθούν από τις πρωτογενείς μολύνσεις από τους μουμιοποιημένους καρπούς και τα έλκη. Για πρόληψη της ασθένειας σημαντικό μέτρο είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος.
Τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που έχουν περισσότερες πιθανότητες να μολυνθούν από μονίλια, είναι οι ανθήρες και το στίγμα. Ο βροχερός καιρός ευνοεί τις πρωτογενείς μολύνσεις.

Να πραγματοποιηθεί ψεκασμός από το 20% της ανθοφορίας έως το στάδιο της πλήρους ανθοφορίας με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα:  

 

ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 (Amylo-X): 150-250 γρ. σκευ. / στρ. (-)

Bacillus subtilis strain QST 713 (SERENADE ASO): 400-800 κ.εκ. σκευ. / στρ. (-)

 

ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75 gr σκευ. /στρ. (7 ημέρες)

Captan (CAPTARIN 80 WG): 225 γρ. σκευ. /στρ. (21 ημέρες)

Isofetamid (KENJA): 80 κ.εκ. σκευ. /στρ. (έως την πτώση)

Boscalid + pyraclostrobin (SINGUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)

Thiophanate methyl 70% (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70WG): 100 γρ σκευ./ στρ. (14 ημέρες)

Difenoconazole (SCORE 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./ στρ. (7 ημέρες)

Cyprodinil 37,5% fludioxonil 25% (SWITCH 25/37,5 WG) : 100 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Fluopyram + tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 75 κ.εκ. σκευ./ στρ. (3 ημέρες)

Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Tebuconazole (TEBU MAX): 140 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 150 κ.εκ. σκευ/στρ. (5 ημέρες)

 

Καθ’ όλο το στάδιο της ανθοφορίας συστήνεται η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα αυξάνουν την φυσική άμυνα των φυτών και επιπρόσθετα λειτουργούν ως ελκυστικά των μελισσών και των υπόλοιπων άγριων επικονιαστών με αποτέλεσμα την βελτίωση της καρπόδεσης.

Στο στάδιο της έναρξης της ανθοφορίας συνίσταται να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα που περιέχουν Βόριο και άλλα ιχνοστοιχεία για τη καλύτερη καρπόδεση των φυτών. Η επάρκεια βορίου βελτιώνει τη βλαστικότητα της γύρης με αποτέλεσμα την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων. 

 

Β) Πτώση Πετάλων:

Για το στάδιο της πτώσης των πετάλων να επιλεχθεί ένα σκεύασμα από την παραπάνω λίστα μυκητοκτόνων το οποίο να ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά στο προηγούμενο ψεκασμό στο στάδιο της έναρξης ή της πλήρους ανθοφορίας

 

Μόνο εφόσον δε χρησιμοποιήθηκαν εντομοκτόνα στην εφαρμογή με λάδια, από το στάδιο της πτώσης των πετάλων να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα για τις αφίδες:

Acetamiprid 20% (PROFIL 20 SG): 25-37,5 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

Acetamiprid 5% (PROFIL Extra 5 SL): 200 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

Tau-fluvalinate (MAVRIK AQUAFLOW): 25 κ.εκ σκευ./στρ (30 ημέρες)

Flonicamid 50% (Teppeki 50WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

Sulfoxaflor (Closer 120 SC): 20-30 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Γ) Απόσπαση Κάλυκα

Σε περίπτωση που είχαμε την προηγούμενη χρονιά προσβολή από Ανθράκωση (άρα υπάρχουν ξερά φύλλα στα δένδρα το χειμώνα), συνιστάται επέμβαση με:

Dodine 65% (SYLLIT 544 SC): 125 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

Mancozeb (DITHANE PLUS 80 WP): 200 γρ. σκευ./ στρ. (30 ημέρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Να μην γίνεται ψεκασμός με παρουσία μελισσών
  • Να γίνεται εναλλαγή των σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανθεκτικότητας
  • Στην πτώση πετάλων να μην γίνει εφαρμογή με captan εάν έχει προηγηθεί ψεκασμός με λάδια στο στάδιο της λευκής κορυφής (εκτός εάν έχουν μεσολαβήσει αρκετές ημέρες μεταξύ των δυο ψεκασμών)λόγω πιθανής εμφάνισης φυτοτοξικότητας.

Τα αναφερόμενα σκευάσματα είναι ενδεικτικά. Για κάθε δραστική υπάρχει πλήθος σκευασμάτων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά. Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777