Οδηγία Κρίσης για την αντιμετώπιση των χαμηλών θερμοκρασιών

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία : ΑG – 005.1K

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 22.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΤΟΧΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ελάττωση του stress που υφίστανται τα δένδρα από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Ανάκαμψη των δέντρων από τον παγετό και επιτάχυνση της μεταβολικής δραστηριότητας

 

Πριν την εκδήλωση των χαμηλών θερμοκρασιών να γίνει εφαρμογή διαφυλλικού ψεκασμού με βιοτονωτικά σκευάσματα που περιέχουν αμινοξέα και μέταλλα για βελτίωση της ανθοφορίας και της γονιμοποίησης, βιοδιέγερση, τόνωση των αμυντικών μηχανισμών των φυτών και ενίσχυση της αντοχής στις χαμηλές θερμοκρασίες. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται στις αναγραφόμενες από την ετικέτα δόσεις. (π.χ. Μίγμα αμινοξέων, φυκιών, Βορίου και Μολυβδαινίου)

 

Μετά το πέρας των χαμηλών θερμοκρασιών προτείνεται διαφυλλική εφαρμογή σκευασμάτων που βοηθούν στη βιοδιέγερση και την ανάκαμψη των φυτών από τις περιβαλλοντικές πιέσεις και την εξακολούθηση της μεταβολικής δραστηριότητας. (π.χ. ILSACon – Φυτικά εκχυλίσματα με φυσική τριακοντανόλη και αμινοξέα) στις συνιστώμενες δόσεις.

 

Επίσης, εφόσον επικρατήσουν συνθήκες παγετού, σε αγροκτήματα που υπάρχει η δυνατότητα, κατά την έναρξη του παγετού να πραγματοποιηθεί άρδευση με μικροεκτοξευτήρες (μπεκ).

 

Συνιστάται επίσης και η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ τα οποία δρουν προστατευτικά και αυξάνουν την αντοχή των ανθέων στον παγετό. (π.χ. PROPOLI)

 

 

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777