10. ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

  Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.1

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 27.07.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού

Όπως ορίζεται

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (κομφούζιο) 

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η πτήση των λεπιδοπτέρων που προσβάλλουν τα ροδάκινα / νεκταρίνια συνεχίζεται. Να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από 29 Ιουλίου με 1 Αυγούστου. 

 • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 063 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Lamda cyhalothrin (Karate 10SC): 10 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35 κ.εκ. σκευ / 100lt νερού. (7 ημέρες)
 • Beta cyfluthrin 2.5% (Beta Cyfluthrin Nufarm 2.5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ /100 lt νερό (7 ημέρες)
 • Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 150 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • etofenprox 28,75% (Therbonal 28,75 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Υποχρεωτικά με τον παραπάνω ψεκασμό να χρησιμοποιηθεί και μυκητοκτόνο για την προληπτική αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών και κυρίως της μονίλιας στις ποικιλίες που πρόκειται να συγκομιστούν εντός των επόμενων 15-20 ημερών. 

 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Fludioxonil + cyprodinil (Switch 25/37,5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • fluopyram 20% + tebuconazole 19,9% (Luna Experience SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • boscalid 26,7% + pyraclostrobin 6,7% (Signum WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Tebuconazole: (ALTIS 25% κα) 100 cc /στρ. (7 ημέρες)
 • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα!

Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ