Οδηγία Κρίσης για την αντιμετώπιση ζημιών από την εκδήλωση ανοιξιάτικων παγετών

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία : ΑG – 005.1K

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΤΟΧΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πρόληψη ζημιών μετά την εκδήλωση παγετού.

Ελάττωση του stress που υφίστανται τα δένδρα.

 

Πριν την εκδήλωση παγετού να γίνει εφαρμογή διαφυλλικού ψεκασμού με βιοτονωτικά σκευάσματα που περιέχουν αμινοξέα και μέταλλα για βιοδιέγερση, τόνωση του μεταβολισμού και των αμυντικών μηχανισμών των φυτών στις αναγραφόμενες από την ετικέτα δόσεις. (π.χ. N-ERGY ANTHOS - Μίγμα αμινοξέων, φυκιών, Βορίου και Μολυβδαινίου)

 

Μετά την εκδήλωση των φαινομένων προτείνεται διαφυλλική εφαρμογή σκευασμάτων με φυτοορμόνες και αμινοξέα που βοηθούν στην βιοδιέγερση και την ανάκαμψη των φυτών από τις περιβαλλοντικές πιέσεις. (π.χ. ILSACon – Φυτικά αμινοξέα και φυσική τριακοντανόλη με ορμονική δράση)

 

Επίσης, σε αγροκτήματα που υπάρχει η δυνατότητα, κατά την έναρξη του παγετού να πραγματοποιηθεί άρδευση με μικροεκτοξευτήρες (μπεκ).

 

 

Συνιστάται επίσης και η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ τα οποία δρουν προστατευτικά και αυξάνουν την αντοχή των ανθέων στον παγετό. (π.χ. PROPOLI)

 

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777