ΜΗΛΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ / ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ / ΩΙΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΟδηγίαAG-005.3 M

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 31.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 31.03.2020

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον 30 οφθαλμών και εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλμό ή 1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου να γίνει άμεσα επέμβαση με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

 

ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ

Abamectin (VERTIMEC 1,8 EC): 112,5 κ εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

Acequinocyl (KANEMITE): 120-180 κ. εκ. σκευ./ στρ. (-)

Cyflumetofen (NEALTA 20 SC): 100 κ. εκ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

Fenpyroximate + Hexythiazox (AWARD): 120 κ. εκ. σκευ. / στρ, (28 ημέρες)

Hexythiazox (DIABLO SC): 16-20 κ. εκ. σκευ. / στρ. (28 ημέρες)

Tebufenpyrad (MASAI 20 WP): 50 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Beauveria bassiana strain ATCC 74040 (NATURALIS): 100-150 κ. εκ. σκευ. / στρ. (-)

Bifenazate (ACRAMITE): 75-100 κ. εκ. σκευ. /στρ. (14 ημέρες)

Clofentezine (APOLLO 50 SC): 40 κ. εκ. σκευ. / στρ. (35 ημέρες)

Etoxazole (BORNEO 11 SC): 50 ml σκευ. / στρ. (28 ημέρες)

Fatty acid potassium salt (FLiPPER): 1-2 λίτρα σκευ. / στρ. (3 ημέρες)

Paraffin oil (SUPPORT 97,6 EC): 940-1500 κ. εκ. σκευ. / στρ. (-)

 

 

Β. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Σε περισσότερες περιοχές ύστερα από τις έντονες βροχοπτώσεις, αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και υψηλά ποσοστά υγρασίας που ευνοούν την ανάπτυξη προσβολών. Επίσης, οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στα πλέον ευπαθή στάδια ανάπτυξης του δέντρου.

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75 γρ. σκευ. /στρ.  (21 ημέρες)

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 125 κ. εκ. σκευ. / στρ. (60 ημέρες)

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan (CAPTARIN 80 WG): 200 γρ. σκευ./ στρ. (21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon + Potassium phosphonates  (DELAN PRO 12.5/56.1 SC): 250 κ.εκ /στρ. (35 ημέρες)

Dithianon (DELAN 70 WG): 50 γρ. σκευ. /στρ. (42 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ. σκευ. /στρ. (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (Stroby 50WG): 20γρ.σκευ. /στρ. (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 60 γρ. σκευ. /στρ. (35 ημέρες)

Myclobutanil (SYSTHANE 20 EW): 48 κ. εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI 10 WG): 30 γρ σκευ./ στρ. (90 ημέρες)

Difenoconazole (SCORE 25EC): 30 κ. εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες)

Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100 κ. εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

 

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

Metiram  (POLYRAM WG): 200 γρ.. σκευ./ στρ. (21 ημέρες)

Mancozeb  (MANFIL PLUS 80 WP): 200 γρ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ

Penthiopyrad  (FONTELIS 20 SC): 112,5 κ.εκ. σκευ./ στρ. (21 ημέρες)

Fluxapyroxad  (SERCADIS 30 SC): 25-30 κ.εκ. σκευ./στρ. (35 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon / pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC) : 120 κ. εκ. σκευ./ στρ. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI 4/12 WG): 250 γρ. σκευ./στρ. (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 100 κ. εκ. σκευ./ στρ. (3 ημέρες)

Tebuconazole + cyprodinil (Qualy-T): 42-60 κ.εκ. σκευ./ στρ. (60 ημέρες)

boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS 25.2/12.8 WG): 80  γρ/ στρ. (7 ημέρες)

Trifloxystrobin + Tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ σκευ./στρ. (14 ημέρες)

Fluopyram + Tebuconazole  (Luna Experience SC) ): 20-75 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΚΑΝΩΝ

Laminarin (Vacciplant): 75 κ.εκ./ στρ. (-) (συνδυαστικά με τα παραπάνω σκευάσματα)

 

  • Συνιστάται επέμβαση με προστατευτικά μυκητοκτόνα πριν τις επόμενες βροχοπτώσεις ή επέμβαση με θεραπευτικά μυκητοκτόνα έως και 96 ώρες μετά την περίοδο προσβολής.

 

Γ. ΩΙΔΙΟ

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου.  Οι νεαροί τρυφεροί ιστοί είναι ευπαθείς στις μολύνσεις. Η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους οφθαλμούς που είχαν μολυνθεί το προηγούμενο έτος, κρίνεται απαραίτητη.

 

  • Bupirimate (Nimrod 25 EC): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (21 ημέρες)
  • Cyflufenamid  (CIDELY 50 EW): 50 κ.εκ. σκευ./ στρ.(14 ημέρες)
  • meptyldinocap (KARATHANE STAR (GF-1478)): 60 κ.εκ. σκευ./στρ. (-)

 

Για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση φουζικλάδιου και ωιδίου, να προτιμηθούν σκευάσματα από τις κατηγορίες : ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ / ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ / ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ καθώς και κάποιο από τα παρακάτω μίγματα : (MACCANI 4/12 WG / BELLIS 25.2/12.8 WG / Luna Experience SC / Flint Max 75 WG)

Tα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα, είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείριση της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

Τα σκευάσματα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Υπάρχει πλήθος σκευασμάτων για κάθε δραστική ουσία.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777