ΟΔΗΓΙΑ 1η ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ    Οδηγία: AG – 005.1-Α
Υπεύθυνος Σύνταξης    Υπεύθυνος Έγκρισης
ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος    
(υπογραφή)    ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος    
(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 30.03.2020    Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

ΟΔΗΓΙΑ 1η  ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά την διάρκεια του χειμώνα

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ψεκασμός

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Κατά τη διάρκεια του λήθαργου των δένδρων και για την καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών και των βακτηριώσεων να πραγματοποιηθεί προληπτική εφαρμογή, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα :

 

  • Υποξείδιο του χαλκού (NORDOX 75 WG): 167 γρ. σκευ./στρέμμα.

 

  • Ανόργανα άλατα χαλκού (CUPROFIX ULTRA 40 WG): 240 γρ. σκευ./ στρέμμα.

 

  • Οξυχλωριούχος χαλκός (CUPRABLAU Z 35 WG): 110-140 γρ. σκευ./ στρέμμα.

 

  • Μεταλλικός χαλκός σε μορφές οξυχλωριούχου χαλκού + υδροξειδίου του χαλκού 23,73% (AIRONE): 360 cc. σκευ./στρέμμα.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777 ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112