ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ, ΑΦΙΔΕΣ) ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΡΟΖ ΚΟΡΥΦΗ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία:ΑG-005.2

 

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 03.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Από τη λήψη της οδηγίας μέχρι τη «ροζ» κορυφή

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι απορροής.

Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών από κοκκοειδή συνιστάται  κατευθυνόμενος ψεκασμός

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.  Σε οπωρώνες όπου την προηγούμενη χρονιά είχαμε προσβολές από αφίδες:

 

Ψεκασμός με παραφινέλαιο ή ορυκτέλαιο (στις συνιστώμενες δόσεις) σε συνδυασμό με μία από τις παρακάτω δραστικές:

sulfoxaflor (Closer 120 SC κ.α.): 20-40 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

flonicamid (Teppeki 50 WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

acetamiprid (Pofil Extra 5 SL κ.α.): 200 κ.εκ. σκευ./στρ (14 ημέρες)

thiacloprid (Calypso 480 SC κ.α.): 15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Β.  Σε οπωρώνες όπου υπάρχουν έντονες προσβολές από κοκκοειδή

Ψεκασμός με λάδια (στις συνιστώμενες δόσεις) σε συνδυασμό με μία από τις παρακάτω δραστικές:

 

pyriproxyfen 10% (Admiral 10EC κ.α.): 30ml σκευ./στρ.

 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαχειμάζοντων  πληθυσμών των λεπιδοπτέρων να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και καταπολέμηση των προνυμφών που εξέρχονται από τη χειμερινή διάπαυση. Οι διαπαύουσες προνύμφες είναι πιο ευαίσθητες στα εντομοκτόνα.

 

lambda-cyhalothrin (Karate with Zeon technology 10 CS κ.α.): 10-15 κ.εκ. σκευ./στρ.(7 ημέρες)

deltamethrin (Decis 2,5 EC): 30-50 κ.εκ. σκευ./ 100lt νερού (7 ημέρες)

beta-cyfluthrin 2.5% (Bulldock 2,5 SC κ.α.): 70 κ.εκ. σκευ. /στρ. (7 ημέρες)

 

 

Η εντομοκτόνος ικανότητα των σκευασμάτων με λάδι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ποσότητα που βάζουμε στο βυτίο. Δόσεις λαδιού μικρότερες από 10 λίτρα ανά τόνο είναι αναποτελεσματικές για οποιοδήποτε εχθρό.

 

Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας θα πρέπει τα λάδια να απέχουν τουλάχιστον 15 ημέρες από την τελευταία χρήση θειασβέστιου και θειϊκού ψευδαργύρου και captan. 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5-8 στρέμματα ανάλογα με τη διαμόρφωση των φυτών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777