ΟΔΗΓΙΑ No1: ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

ΟΔΗΓΙΑ No1: ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

 

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.1  

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών της Δαμασκηνιάς

Ημερομηνία Έκδοσης: 27.02.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 27.02.2019

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Στάδιο πράσινης κορυφής

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών (μονίλια)

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το μόλυσμα της μονίλιας διατηρήθηκε στους μουμιοποιημένους καρπούς που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος. Ο μύκητας προσβάλει και τον ξυλώδη ιστό, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Οι πρωτογενείς μολύνσεις προέρχονται από τους καρπούς και τα έλκη που μολύνουν στην συνέχεια τα άνθη.

Η σημαντικότερη μέθοδος πρόληψης της μονίλιας είναι ο καθαρισμός αρχικών εστιών μόλυνσης με την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος. Τα πιο ευαίσθητα μέρη του φυτού είναι τα σέπαλα, τα πέταλα, οι ανθήρες και το στίγμα. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τις πρωτογενείς μολύνσεις στις ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο C. 

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarumD747 (Amylo-X): 250 γρ. σκευ./στρ.
  • Captan 80% (ενδ.: CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ. σκευ./στρ.
  • Copper hydroxide (CUPRICO 50 WP κ.α.): 200 γρ. σκευ./στρ.
  • Copper oxychloride (CUPRAVIT OB 50 WP κ.α.): 200 γρ. σκευ./στρ.

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της πράσινης κορυφής.

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη της πράσινης κορυφής της πρωιμότερης ποικιλίας.

Η χρήση προσκολλητικού βοηθάει να έχουμε πληρέστερη και ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού διαλύματος στα φυτά.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. . Μέση ταχύτητα ψεκασμου 5χλμ/ωρα και πίεση 28 Αtm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά). Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777