ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούμε τα μέλη του ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ στην επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας στις 03/06/2019,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

1) Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελέσματα χρήσης – Πόρισμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2018.
2)Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου 2018.
3)Απαλλαγή ευθυνών Διοικούντων 2018.
4)Προγραμματισμός διακίνησης προϊόντων εσοδείας 2019.
5)Ορισμός Ελεγκτών για την οικονομική χρήση 2019.                ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ