ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ / ΜΗΛΟΕΙΔΗ

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ / ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EDG – 013.2.2

Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 16.04.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Αμέσως μετά τις βροχές

Στόχος Εφαρμογής Ψεκασμού:

Μυκητολογικές ασθένειες - βακτηριώσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών να πραγματοποιηθεί ψεκασμός, με ένα από τα μυκητοκτόνα που αναγράφονται στις προηγούμενες οδηγίες

 

Συνιστάται επίσης να γίνει εφαρμογή (ψεκασμός φυλλώματος) και με σκευάσματα που περιέχουν Ιοντικό Χαλκό (στις συνιστώμενες δόσεις) καθώς και η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ.

 

Τα συγκεκριμένα σκευάσματα αυξάνουν την φυσική άμυνα των φυτών.

 

 

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777