ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (ΒΟΤΡΥΤΗΣ-ΕΝΤΟΜΑ)

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (ΒΟΤΡΥΤΗΣ-ΕΝΤΟΜΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EG-005.3-Α

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14.05.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αντιμετώπιση προσβολών μυκητολογικών ασθενειών (βοτρύτης) & εντόμων

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Στο στάδιο της ανθοφορίας να πραγματοποιηθεί προληπτική εφαρμογή για την αντιμετώπιση του βοτρύτη, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 

  • Bacillus subtilis-strain QST 713 (SERENADE MAX): 250-400 κ.εκ. σκευ./στρ. (3 μέρες προ της συγκομιδής) 
  • αιθέρια έλαια (MEVALONE): 400 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 μέρες προ της συγκομιδής) 
  • fludioxonil 50% (GEOXE): 45 γρ. σκευ./στρ. (7 μέρες προ της συγκομιδής) 

 

Να πραγματοποιηθεί επαναληπτική εφαρμογή, στο στάδιο της πλήρης ωρίμανσης των καρπών

 

Μόνο για την προληπτική αντιμετώπιση των βακτηριώσεων:

  • acibenzolar-S-methyl 50% (Bion 50 WG): 20 γρ σκευ./στρ (60 ημέρες)
  • Bacillus amyloliquefaciens 25% (Amylo-X 25 WG): 150 γρ σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

  • Καθ’ όλο το στάδιο της ανθοφορίας συστήνεται η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα αυξάνουν την φυσική άμυνα των φυτών και επιπρόσθετα λειτουργούν ως ελκυστικά των μελισσrών και των υπόλοιπων άγριων επικονιαστών με αποτέλεσμα την βελτίωση της καρπόδεσης.
  • Τα σκευάσματα ΠΡΟΠΟΛΗΣ μπορούν να συνδυαστούν με τα μυκητοκτόνα

 

Για την αντιμετώπιση εντομολογικών προσβολών, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με το παρακάτω σκεύασμα

 

  • Etofenprox (TΗΕRBONAL): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777