ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ

 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EG – 005.5

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 02.04.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού

1η εφαρμογή: απόσπαση-γλύστριμα του κάλυκα

2η εφαρμογή: εμφάνιση καρπιδίου (περίπου 8-12 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή)

 

Τριαζόλες

 • Tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 75gr /στρ. (7 ημέρες)    
 • Myclobutanil: (Systhane 20 EW κα): 25-30cc / 100lt νερού (7 ημέρες)      
 • Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες)  
 • Tetraconazole (Domark 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)
 • Cyproconazole (Atemi 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες) 
 • Propiconazole (Bumber 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) 
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες) 

 

Χλωρονιτρίλια

 • Chlorothalonil (Daconil 500 SC): 250 κ.εκ. σκευ./στρ (60 ημέρες)

 

Στρομπιλουρίνες

 • trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες) 
 • pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) 

 

Ανιλινοπυριμιδίνες

 • cyprodinil (Chorus 50 WG): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

Πυριμιδίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης από το cyprodinil

 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

Πυραζολινόνες

 • Fenpyrazamine  (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ 100 λίτρα νερό. (1 ημέρες)

 

Επαφής

 • mancozeb (DITHANE PLUS 80 WP): 200 gr/100 lt νερού (30 ημέρες)
 • θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες) 

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

 • trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες) 
 • cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)  
 • Myclobytanil  + Quinoxyfen (POSTALON 90 SC): 100-125 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • cyprodinil+fludioxonil (SWITCH 25/37,5WG): 60-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 37,5-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

 • Για την καταπολέμηση του ωιδίου να προτιμηθούν, θειούχα σκευάσματα, σκευάσματα με τριαζόλες ή το σκεύασμα bupirimate (NIMROD 25 EC)
 • Για την καταπολέμηση του κλαδοσπορίου να προτιμηθούν σκευάσματα με στρομπιλουρίνες  

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ