ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ)

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EG-005.4

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 22.03.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:  Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας έως την πτώση των πετάλων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Λούσιμο μέχρι απορροής.

 

Ψεκασμός στο στάδιο της πτώσης των πετάλων 

 

  • Captan (½ της συνιστώμενης δόσης) + Thiophanate methyl (ΝΕΟΤΟΨΙΝ) ολόκληρη δόση (πτώση πετάλων)
  • Captan (½ της συνιστώμενης δόσης) + Difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. /100 λίτρα νερό (πτώση πετάλων)
  • Captan 80% (διάφορα σκευάσματα): 150-300 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες) 
  • Chlorothalonil (Daconil 50 SC): 250 κ.εκ. σκευ./στρ (60 ημέρες)
  • prochloraz (OCTAVE 46 WP κα): 60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (έως την πτώση πετάλων)
  • difenoconazole 25% (Score 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

 

Στο στάδιο της πτώσης των πετάλων σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα να χρησιμοποιηθούν και:  

 

Εmamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)  ή

Chlorantraniliprole * (CORAGEN 20 SC): 30 κ.εκ. σκευ./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ) ή

Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ) 

Κατά την πτώση των πετάλων ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση όλων των διαχειμαζόντων λεπιδοπτέρων (ανάρσια – καρπόκαψα – φυλλοδέτης). Επειδή σε αυτό το στάδιο οι προνύμφες των εντόμων περιπλανιόνται στο δένδρο εκτίθενται σχετικά εύκολα στα εντομοκτόνα. 

 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΘΡΙΠΑΣ):

 

Στα νεκταρίνια αν δεν έχει γίνει εντομοκτόνο κατά την διάρκεια της ανθοφορίας για την αντιμετώπιση του θρίπα, να γίνει εφαρμογή κατά το στάδιο της πτώσης των πετάλων μετά το πέρας της ανθοφορίας: 

 

lambda cyhalothrin * (Saratan 2,5 WG, KARATE zeon): 40 gr/100 lt νερού, 10cc/100 lt νερού (7 ημέρες) ή

deltamethrin (DECIS 2,5 EC): 35 cc/ 100lt νερού. (7 ημέρες)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

  • Τονίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας δεν καταστρέφουμε τα ζιζάνια για να αποφύγουμε την μετανάστευση των θριπών στα άνθη της νεκταρινιάς.
  • Ο ψεκασμός για το θρίπα να γίνει μετά τη δύση του ηλίου ώστε να μην υπάρχουν μέλισσες στο χωράφι.

 

* απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 1ης Πρόσκλησης (2017) του μέτρου (3η χρονιά εφαρμογής)

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777