ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 6- ΚΡΙΣΗΣ ΑΚΑΡΕΑ ΜΗΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 6- ΚΡΙΣΗΣ ΑΚΑΡΕΑ ΜΗΛΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG 013-1.1 M

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Οδηγία για την αντιμετώπιση των Ακάρεων

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 20.04.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20.04.2018

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

 

Μετά από εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων / δέντρο, από 20 σταθερά επιλεγμένα δέντρα εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 20 ακάρεα / φύλλο να γίνει επέμβαση.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

  • Abamectin (Vertimec 1.8 EC ): 112.5 κ.εκ/στρεμ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
  • Acrinathrin + abamectin (Tripsol PRO  EW ): 250 κ.εκ /στρεμ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1
  • Bifenazate (Acaramite 48 SC ): 100 κ.εκ /στρεμ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1
  • Cyflumetofen (Nealta 20 SC ):1 00 κ.εκ /στρεμ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1-2
  • Etoxazole (Borneo 11 SC ):2 5-50 κ.εκ /100 λίτρα νερό - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1
  • Hexythiazox (DIABLO 10 WP ): 40-50 γρ./στρεμ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1
  • Milbemectin (KOROMITE EC ): 100-135 κ.εκ /100 λίτρα νερό - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1-2
  • Tebufenpyrad (Masai 20 WP): 50 γρ./ στρ. - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1

 

Το παρακάτω σκεύασμα να χρησιμοποιηθεί όταν στο χωράφι εντοπιστούν τα πρώτα άτομα των τετρανύχων

  • Beauveria bassiana strain ATCC 74040 (Naturalis OD ): 150 κ.εκ /στρεμ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1-5

 

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Μέση ταχύτητα ψεκασμού 5,2 χλμ/ώρα και 28 atmπίεση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777