ΟΔΗΓΙΑ 2η ΚΕΡΑΣΙΑ (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΛΙΑΣ, ΚΟΡΥΝΕΟΥ & ΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ & ΑΦΙΔΕΣ ,ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ, ΡΥΓΓΙΤΕΣ, ΡΑΓΓΟΛΕΤΗΣ)

ΟΔΗΓΙΑ 2η ΚΕΡΑΣΙΑ (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΛΙΑΣ, ΚΟΡΥΝΕΟΥ & ΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ & ΑΦΙΔΕΣ ,ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ, ΡΥΓΓΙΤΕΣ, ΡΑΓΓΟΛΕΤΗΣ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΕG-005.2-Κ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 26.03.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 26.03.2018

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 1. 1.    Καταπολέμηση της Μονίλιας, Κορύνεου & Ανθράκωσης (Gnomonia) & Αφίδες, Βαμβακάδα, Ρυγχίτες, ραγγολέτης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) Έναρξη Ανθοφορίας - Πλήρη ανθοφορία

Να πραγματοποιηθεί ψεκασμός από το 20% της ανθοφορίας έως το στάδιο της πλήρους ανθοφορίας με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα:  

 

 • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30 gr/100 lt νερού (7ημέρες)
 • boscalid + pyraclostrobin (SINGUM 26,7/6,7 WG) 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες πριν τη συγκομιδή)
 • Thiophanate methyl 70% (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70WG ): 70 γρ σκευ./100 λίτρα νερό  (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)
 • Difenoconazole (Score 25EC): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Prochloraz 46.1% (Octave 46 WP): 60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (Μέχρι πτώση πετάλων)
 • Cyprodinil 37,5% fludioxonil 25% (Switch 25/37,5 WG) : 80-100 gr/100 lt νερού (7 ημέρες)
 • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Tebuconazole (TEBU MAX): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Mancozeb (DITHANE PLUS 80 WG): 200 gr. σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)

 

Β) Πτώση Πετάλων:

Για το στάδιο της πτώσης των πετάλων να επιλεχθεί ένα σκεύασμα από την παραπάνω λίστα μυκητοκτόνων το οποίο να ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά στο προηγούμενο ψεκασμό στο στάδιο της έναρξης ή της πλήρους ανθοφορίας

ή με:

 • Thiram 80% (Granuflo 80 WG, Thiraphox 80 WG): 250-300 gr / 100 lt νερού (14 μέρες πριν τη συγκομιδή)
 • Captan (Merpan): 250 gr / 100 lt νερού (21 μέρες πριν τη συγκομιδή)

 

Μόνο εφόσον δε χρησιμοποιήθηκαν εντομοκτόνα στην εφαρμογή με λάδια, από το στάδιο της πτώσης των πετάλων να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα για τις αφίδες:

 

 • Thiacloprid 48% (CALYPSO 48 SC) : 15κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)
 • Acetamiprid 20% (Profil 20 SG, Mospilan 20 SP): 25-37,5 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)
 • Tau-fluvalinate (MAVRIK): 20-25 cc σκευ./στρ (10 ημέρες πριν την συγκομιδή)
 • Flonicamid 50% (Teppeki 50WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)
 • sulfoxaflor (Closer 120 SC): 20-40 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Γ) Απόσπαση Κάλυκα

Σε περίπτωση που είχαμε την προηγούμενη χρονιά προσβολή από Ανθράκωση (άρα υπάρχουν ξερά φύλλα στα δένδρα το χειμώνα), συνιστάται επέμβαση με:

 • dodine 65% (SYLLIT 65 WP): 130 γρ./100λιτ νερού (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)

 

Στο στάδιο της έναρξης της ανθοφορίας συνίσταται να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα που περιέχουν Βόριοκαι άλλα ιχνοστοιχεία για τη καλύτερη καρπόδεση των φυτών. Η επάρκεια βορίου βελτιώνει τη βλαστικότητα της γύρης με αποτέλεσμα την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Να μην γίνεται ψεκασμός με παρουσία μελισσών
 • Να γίνεται εναλλαγή των σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανθεκτικότητας
 • Στην πτώση πετάλων να μην γίνει εφαρμογή με captan εάν έχει προηγηθεί ψεκασμός με λάδια στο στάδιο της λευκής κορυφής (εκτός εάν έχουν μεσολαβήσει αρκετές ημέρες μεταξύ των δυο ψεκασμών)λόγω πιθανής εμφάνισης φυτοτοξικότητας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων. Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά. Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777