ΟΔΗΓΙΑ Νο3 ΛΑΔΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ, ΑΦΙΔΕΣ)ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΡΟΖ ΚΟΡΥΦΗ

ΟΔΗΓΙΑ Νο3 ΛΑΔΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ, ΑΦΙΔΕΣ) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΡΟΖ ΚΟΡΥΦΗ

 

Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-0013.1

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.03.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Από τη λήψη της οδηγίας μέχρι τη «ροζ» κορυφή

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι απορροής.

Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών από κοκκοειδή συνιστάται  κατευθυνόμενος ψεκασμός

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.  Σε οπωρώνες όπου την προηγούμενη χρονιά είχαμε προσβολές από αφίδες:

 

Ψεκασμός με παραφινέλαιο ή ορυκτέλαιο (στις συνιστώμενες δόσεις) σε συνδυασμό με μία από τις παρακάτω δραστικές:

 

sulfoxaflor (Closer 120 SC): 20-40 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

flonicamid (Teppeki 50 WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

acetamiprid (Profil 20SG): 25 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

  1. 1.      

Β.  Σε οπωρώνες όπου υπάρχουν έντονες προσβολές από κοκκοειδή

Ψεκασμός με λάδια (στις συνιστώμενες δόσεις) σε συνδυασμό με μία από τις παρακάτω δραστικές:

 

fenoxycarb 25% (Insegar 25WG κα): 40 cc/100lt νερού

pyriproxyfen 10% (Admiral 10EC κα): 30cc/100lt νερού

 

 Για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαχειμάζοντων  πληθυσμών των λεπιδοπτέρων να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και καταπολέμηση των προνυμφών που εξέρχονται από τη χειμερινή διάπαυση. Οι διαπαύουσες προνύμφες είναι πιο ευαίσθητες στα εντομοκτόνα.

 

lambda cyhalothrin (Sentinel 2,5WG, Karate)40gr/100 lt10cc/100 lt νερού (7 ημέρες)

deltamethrin (Decis 2,5 EC): 50cc/ 100lt νερού.   (7 ημέρες)

beta cyfluthrin 2.5% (διάφορα σκευάσματα): 50-70cc /100 lt νερό (7 ημέρες)

 

 

Εφόσον χρησιμοποιηθεί το fenoxycarb (INSEGAR) το οποίο έχει δράση και στις προνύμφες των λεπιδοπτέρων δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν πυρεθρίνες

 

 Η εντομοκτόνος ικανότητα των σκευασμάτων με λάδι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ποσότητα που βάζουμε στο βυτίο. Δόσεις λαδιού μικρότερες από 10 λίτρα ανά τόνο είναι αναποτελεσματικές για οποιοδήποτε εχθρό.

 

Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας θα πρέπει τα λάδια να απέχουν τουλάχιστον 15 ημέρες από την τελευταία χρήση θειασβέστιου και θειϊκού ψευδαργύρου και captan. 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5-8 στρέμματα ανάλογα με τη διαμόρφωση των φυτών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777