ΟΔΗΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Νο 5 - ΜΟΝΙΛΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ, ΚΛΕΟΝΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Νο 5 - ΜΟΝΙΛΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ, ΚΛΕΟΝΟΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.5

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 07.04.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 07.04.2021

 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ:

1η εφαρμογή: απόσπαση-γλύστριμα του κάλυκα

2η εφαρμογή: εμφάνιση καρπιδίου (περίπου 8-12 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή)

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α MYKHTOKTONA

Τριαζόλες

Tebuconazole (FOLICUR 25WG κ.α.): 75γρ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

myclobutanil (SYSTHANE 20 EW) 25-30 γρ σκευ/ στρ. (7 ημέρες)

Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες)

tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. (14 ημέρες) – ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

cyproconazole (ATEMI): 10-15 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (21 ημέρες)

Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (7 ημέρες)

flutriafol (IMPACT): 15-25 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

Xηµική οµάδα βενζιµιδαζολινών

Thiophanate-methyl (NEOTOΨΙΝ 50 SC): 100-140 κ.εκ. σκευ. / στρέµ. (3 ημέρες)

 

Στρομπιλουρίνες

trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Ανιλινοπυριμιδίνες

Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. (7 ημέρες)

 

Πυριμιδίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης από το cyprodinil

bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

Πυραζολινόνες

Fenpyrazamine (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)

 

Επαφής

mancozeb (DITHANE PLUS 80 WP): 200 gr/100 lt νερού (30 ημέρες)

θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)

 

Καρβοξαμιδικά

Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)

penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)

 

Αμινοξιδίμια

cyflufenamid (CYFLAMID 5 EW): 50 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. (7 ημέρες),

Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. (7 ημέρες)

Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. (3 ημέρες)

isopyrazam + difenoconazole (EMBRELIA): 150 κ.εκ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)

 

Για την καταπολέμηση του ωιδίου να προτιμηθούν, θειούχα σκευάσματα, σκευάσματα με τριαζόλες ή τα σκευάσματα bupirimate (NIMROD 25 EC) / Fenpyrazamine (Prolectus) / penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) / cyflufenamid (CYFLAMID

Για την καταπολέμηση του κλαδοσπορίου να προτιμηθούν σκευάσματα με στρομπιλουρίνες ή το dithianon

Για την αποφυγή του φαινομένου της ανθεκτικότητας να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης

 

Β. ENTOMOKTONA

Με την εμφάνιση ενηλίκων οτιόρυνγχου (κλεονός) και με την εκδήλωση των πρώτων προσβολών, πραγματοποιείται άμεσος ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

Beta-cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC κ.α.): 70 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Το συγκεκριμένο σκεύασμα να μην χρησιμοποιηθεί μετά από τις 20-07-2021.

Deltamethrin (DECIS 2,5 EC κ.α.): 35 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Formetanate (DICARZOL 50 SP κ.α.): 100 γρ. σκευ./στρ. (-)

Lambda-Cyhalothrin (KARATE with Zeon technology 10 CS κ.α.) *: 10-15 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

tau fluvalinate (Evure 24 EW, Mavrik Aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (30 ημέρες)

Lambda-Cyhalothrin (PATROL 2,5 WG, ZIPPY 10 CS): με τις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

Για αύξηση της αποτελεσματικότητας του ψεκασμού να χρησιμοποιηθεί και προσκολλητικό σκεύασμα μαζί με το εντομοκτόνο που θα επιλεχθεί.

Επειδή οι θερμοκρασίες το βράδυ και το πρωί είναι ακόμη χαμηλές και ο κλεονός δεν είναι δραστήριος πάνω στο φύλλο, ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνει τις μεσημεριανές ώρες.  

 

Προσοχή!

Απαιτείται επανάληψη του παραπάνω ψεκασμού σε περιπτώσεις έντονων προσβολών

Συνιστάται η δημιουργία ζωνών στον κορμό του κάθε δένδρο με εντομολογική κόλλα

Συνιστάται ο ψεκασμός να κατευθύνεται και προς την επίγεια βλάστηση

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

* απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 1ης & 2ης Πρόσκλησης (2017,2018) του μέτρου (5η & 4η χρονιά εφαρμογής αντίστοιχα)