ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 2 - ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ / ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ / ΩΙΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 2- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ / ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ / ΩΙΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.2-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 07.04.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 07.04.2021

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον 30 οφθαλμών και εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλμό ή 1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου να γίνει άμεσα επέμβαση με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

 

ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ

Abamectin (VERTIMEC 1,8 EC): 112,5 κ εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες) - πριν την ανθοφορία

Acequinocyl (KANEMITE): 120-180 κ. εκ. σκευ./ στρ. (30 ημέρες)

Cyflumetofen (NEALTA 20 SC): 100 κ. εκ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

Fenpyroximate + Hexythiazox (AWARD): 120 κ. εκ. σκευ. / στρ, (28 ημέρες) - από την πλήρη άνθηση

Hexythiazox (SHOSHI 10 WP): 40-50 κ. εκ. σκευ. / στρ. (28 ημέρες)

Tebufenpyrad (MASAI 20 WP): 50 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Beauveria bassiana strain ATCC 74040 (NATURALIS): 100-150 κ. εκ. σκευ. / στρ. (-)

Bifenazate (ACRAMITE): 75-100 κ. εκ. σκευ. /στρ. (14 ημέρες)

Clofentezine (APOLLO 50 SC): 40 κ. εκ. σκευ. / στρ. (35 ημέρες)

Etoxazole (BORNEO 11 SC): 50 ml σκευ. / στρ. (28 ημέρες)

Fatty acid potassium salt (FLiPPER): 0,5-1 λίτρα σκευ. / στρ. (3 ημέρες)

Paraffin oil (SUPPORT 97,6 EC): 940-1500 κ. εκ. σκευ. / στρ. (-)

 

Β. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Σε περισσότερες περιοχές, αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και υψηλά ποσοστά υγρασίας που ευνοούν την ανάπτυξη προσβολών. Επίσης, οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στα πλέον ευπαθή στάδια ανάπτυξης του δέντρου.

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ

Fluxapyroxad (SERCADIS 30 SC κ.α.): 25-30 κ.εκ. σκευ. / στρ. (35 ημέρες)

 

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ

Fosetyl Al (ALIETTE 80 WG κ.α.):  150-375 γρ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

 

ΠΥΡΑΖΟΛΟ-ΚΑΡΒΑΞΙΜΙΔΙΑ

Penthiopyrad (FONTELIS 20 SC): 112,5 κ. εκ. σκευ. /στρ. (21 ημέρες)

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75 γρ. σκευ. /στρ. (21 ημέρες)

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 125 κ.εκ. σκευ. / στρ. (60 ημέρες)

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 200 γρ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon + Potassium phosphonates  (DELAN PRO 12.5/56.1 SC κ.α.): 250 κ. εκ. σκευ. /στρ. (35 ημέρες)

Dithianon (DELAN 70 WG κ.α.): 50 γρ. σκευ. /στρ. (42 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ / στρ. (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20γρ. σκευ. /στρ. (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 60 γρ. σκευ. / στρ. (35 ημέρες)

Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 30-80 κ. εκ. σκευ. / στρ. (21 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI 10 WG κ.α.): 30 γρ. σκευ./ στρ. (90 ημέρες)

Difenoconazole (MAVITA 250 EC κ.α.): 30 κ.εκ. σκευ. / στρ. (14 ημέρες)

Pyrimethanil (SCALA 40 SC, PYRUS κ.α.): 110-150 κ.εκ. σκευ. / στρ. (56 ημέρες)

Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100 κ. εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

 

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

Metiram  (POLYRAM WG ): 200 γρ. σκευ./ στρ. (21 ημέρες)

Mancozeb  (MANFIL PLUS 80 WP κ.α.): 200 γρ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

Ziram (ZIRAM GRANUFLO 76 WG κ.α.): 300 γρ. σκευ. / στρ. (-)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon / pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC) : 120 κ.εκ. σκευ. / στρ. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI 4/12 WG): 250 γρ/ στρ. (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 100 κ. εκ. σκευ. / στρ. (3 ημέρες)

Tebuconazole / cyprodinil (Qualy-T): 42-60 κ.εκ. σκευ./ στρ. (60 ημέρες)

Boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS 25.2/12.8 WG): 80  γρ/ στρ. (7 ημέρες)

Trifloxystrobin + Tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ σκευ./ στρ. (14 ημέρες)

captan + trifloxystrobin  (FLINT PLUS): 150 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. (35 ημέρες).

kresoxim-methyl + difenoconazole (KSAR MAX): 30 γρ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΚΑΝΩΝ

Laminarin (Vacciplant): 100 κ.εκ./ στρ. (-) (συνδυαστικά με τα παραπάνω σκευάσματα)

Συνιστάται επέμβαση με προστατευτικά μυκητοκτόνα πριν τις επόμενες βροχοπτώσεις ή επέμβαση με θεραπευτικά μυκητοκτόνα έως και 96 ώρες μετά την περίοδο προσβολής.

 

Γ. ΩΙΔΙΟ

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου.  Οι νεαροί τρυφεροί ιστοί είναι ευπαθείς στις μολύνσεις. Η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους οφθαλμούς που είχαν μολυνθεί το προηγούμενο έτος, κρίνεται απαραίτητη.

 

Bupirimate (Nimrod 25 EC): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (21 ημέρες)

Cyflufenamid  (CIDELY 50 EW): 50 κ.εκ. σκευ./ στρ.(14 ημέρες)

meptyldinocap (KARATHANE STAR (GF-1478)): 60 κ.εκ. σκευ./στρ. (-)

 

Για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση φουζικλάδιου και ωιδίου, να προτιμηθούν σκευάσματα από τις κατηγορίες : ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ / ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ / ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ καθώς και κάποιο από τα παρακάτω μίγματα : (MACCANI 4/12 WG / BELLIS 25.2/12.8 WG / Luna Experience SC / Flint Max 75 WG)

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777