ΚΡΙΣΕΩΣ Νο: 2 ΑΦΙΔΕΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑGK – 005.2

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 06.05.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ: 

Με την εμφάνιση των προσβολών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την εμφάνιση προσβολών να πραγματοποιηθεί άμεσα ψεκασμός με ένα από τα κάτωθι σκευάσματα λαμβάνοντας πάντα υπόψη την έγκριση στην καλλιέργεια εφαρμογής

 

Ψεκασμός με μία από τις παρακάτω δραστικές:

  • sulfoxaflor (Closer 120 SC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)
  • flonicamid (Teppeki 50 WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)
  • acetamiprid (Profil Extra 5 SL κ.α.): 200 κ.εκ. σκευ./στρ (14 ημέρες)
  • thiacloprid (Calypso 480 SC κ.α.): 15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
  • pirimicarb (Pirimor 50 WG): 50-75 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης..

Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777