ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π ΝΑΟΥΣΑΣ    ΑG-006.4/01
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Ημερομηνία Έκδοσης: 20.04.2020        Αναθεώρηση: 20.04.2020

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρέχουν επαρκή ποσότητα σαπουνιού, πετσέτες μίας χρήσης και απολυμαντικά για τους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται προϊόντα προς κατανάλωση θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους καλά με νερό και σαπούνι:

πριν από την έναρξη της εργασίας,
μετά από κάθε επίσκεψη σε τουαλέτα,
μετά από βήξιμο ή φτέρνισμα
μετά το χειρισμό μολυσμένων υλικών,
μετά το κάπνισμα ή το φαγητό,
μετά από διαλείμματα,
πριν επιστρέψουν στην εργασία και
μετά από οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να επιμολύνει τα χέρια
διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν αρκετό χώρο
(σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ)

Καθώς το πλύσιμο των χεριών παραμένει ένα από τα καλύτερα προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ

Η διαδικασία πλυσίματος χεριών των εργαζομένων έχει ως εξής:

Βήμα 1ο  Βρέξτε τα χέρια σας με καθαρό, τρεχούμενο νερό (ζεστό ή κρύο),

Βήμα 2ο  Απλώστε το σαπούνι σε όλη την επιφάνεια των χεριών σας,  ανάμεσα
στα δάχτυλά σας και κάτω από τα νύχια σας.

Βήμα 3ο  Τρίψτε καλά τα χέρια σας με έμφαση στα σημεία που προαναφέραμε
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Βήμα 4ο  Ξεπλύνετε τα χέρια σας καλά κάτω από καθαρό, τρεχούμενο νερό.

Βήμα 5ο  Στεγνώστε τα χέρια σας χρησιμοποιώντας καθαρή πετσέτα, ή
χειροπετσέτα μίας χρήσης.