ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 (ΑΧΛΑΔΙΑ)

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 (ΑΧΛΑΔΙΑ)
Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ    AG-005.3AX   
Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας
Οδηγία για την καταπολέμηση της ψύλλας και του βακτηριακού καψίματος
Ημερομηνία Έκδοσης: 08.04.2020    Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.04.2020


ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Από την λήψη της οδηγίας

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  1. Καταπολέμηση των ακμαίων μορφών της ψύλλας και των αυγών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Α) Συστήνεται να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις ταξιανθίες του οπωρώνα επιλέγοντας 25 τυχαία δέντρα και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο. Εξετάστε τις ταξιανθίες για παρουσία αυγών ή προνυμφών.

 

Εάν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

  • Abamectin (Vertimec 1,8 ΕC κα): 112,5 κ.εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)
  • spinosad (LASER): 30-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
  • Spinetoram (DELEGATE 250 WG): 40 gr σκευ./στρ. (7 ημέρες)

 

Συνδυαστικά με τα παραπάνω σκευάσματα να χρησιμοποιηθεί:

 

  • Θερινό λάδι 96% (διάφορα σκευάσματα) : 250 κ.εκ. / 100 λιτ. νερού

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Το βακτηριακό κάψιμο αποτελεί ιδιαίτερα καταστρεπτική ασθένεια για την αχλαδιά. Οι περισσότερες εμπορικές ποικιλίες είναι ευπαθείς στο βακτηριακό κάψιμο. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγους μήνες να ξηράνει παραγωγικά δένδρα.

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το μαύρισμα των ταξιανθιών, των φύλλων και των βλαστών, που μοιάζουν να είναι «καμένα» από φωτιά.

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του βακτηρίου. Συνιστάται άμεση επέμβαση και δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση.

 

Για το λόγο αυτό συνιστάται άμεση επέμβαση στις ποικιλίες με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

  • Fosetyl (PREVALOR 80 WG): 375 γρ. σκευ. / στρ. (28 ημέρες)
  • Fosetyl Al (ALIETTE 80 WG): 250-375 γρ. σκευ. / στρ. (28 ημέρες)
  • Fosetyl Al + Fluopyram (LUNA CARE WG): 300 γρ. σκευ. / στρ. (28 ημέρες)
  • Laminarin (VACCIPLANT): 75 κ. εκ. / στρ. (-)

 

Από την άνθηση και μέχρι τις αρχές καλοκαιριού να επιθεωρείτε τα κτήματα και να αφαιρείτε και να καίτε τα προσβεβλημένα κλαδιά. Οι τομές πρέπει να γίνονται 50 - 60 εκ. κάτω από το ορατό σύμπτωμα και πάντα με ξηρό καιρό. Επίσης να αφαιρείτε τους ταχυφυείς και τα παραβλάσταρα. Να απολυμαίνετε τα εργαλεία με εμβάπτιση σε διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% για 2 - 3 δευτερόλεπτα μετά από κάθε δένδρο. Μετά το τέλος των εργασιών να πλένετε και να λαδώνετε τα εργαλεία, διότι η χλωρίνη είναι ισχυρό οξειδωτικό.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟ 112