ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ) - ΕΝΤΟΜΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ) - ΕΝΤΟΜΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EG – 005.6

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 30.04.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

Αγροτεμάχια Εφαρμογής Ψεκασμού

Υπερπρώιμες ποικιλίες ή αγροτεμάχια με σοβαρό ιστορικό προσβολών ανάρσιας

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού

Όπως ορίζεται

 

Για την αντιμετώπιση της Ανάρσιας, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από 02 έως 03 Μαΐου :

 

  • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 1.8 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ) 
  • lambda cyhalothrin * (Saratan 2,5WG, Karate): 40gr/100 lt, 10cc/100 lt νερού (7 ημέρες)
  • deltamethrin (Decis 2,5 EC): 50cc/ 100lt νερού.   (7 ημέρες)
  • beta cyfluthrin 2.5% (διάφορα σκευάσματα): 50-70cc /100 lt νερό (7 ημέρες)
  • Indoxacarb * (Steward 30 WG): 16,5 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (10 ΗΜΕΡΕΣ) 
  • Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ΗΜΕΡΕΣ) 
  • Εmamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ) 
  • Chlorantraniliprole * (CORAGEN 20 SC): 30 κ.εκ. σκευ./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ) ή
  • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ) 
  • Chlorpyrifos-methyl (ενδ.: Reldan 22,5 EC): 445 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ΗΜΕΡΕΣ) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο ψεκασμός να πραγματοποιηθεί μόνο στις υπερπρώιμες ποικιλίες, που αναμένεται να συγκομιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε αγροτεμάχια με ιστορικό προσβολών από ανάρσια

 

Για τις υπόλοιπες ποικιλίες θα ακολουθήσει οδηγία αντιμετώπισης των λεπιδοπτέρων, το επόμενο χρονικό διάστημα

 

Μαζί με το εντομοκτόνο να χρησιμοποιηθεί και κάποιο μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών και ειδικά του ωϊδίου, από την προηγούμενη οδηγία AG-005.5:

 

 

* απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 1ης Πρόσκλησης (2017) του μέτρου (3η χρονιά εφαρμογής)

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ