ΜΗΛΙΑ ΑΦΙΔΕΣ-ΑΚΑΡΕΑ

ΜΗΛΙΑ ΑΦΙΔΕΣ-ΑΚΑΡΕΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.5-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15.04.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 15.04.2019

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού: Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών από αφίδες και ακάρεα

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την αντιμετώπιση των αφίδων να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

Σε δείγμα 10 βλαστών από 10 τυχαία δένδρα να βρεθούν τουλάχιστον 15 άτομα πράσινης αφίδας ή / και 2 άτομα ρόδινης αφίδας

 

 • Acetamiprid (Profil 20 SG): 25 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
 • Azadirachtin  (Azatin EC): 100 – 150 κ. εκ. σκευ../στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Flonicamid (ενδ.: Teppeki 50 WG): 14 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (μετά την άνθιση)
 • Pirimicarb (ενδ.: Pirimor 50 WG): 76 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
 • Spirotetramat (ενδ.: Movento 150 OD): 60-80 κ. εκ. σκευ../ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (μετά την πτώση πετάλων)
 • Sulfoxaflor (ενδ.: Closer 120 SC): 20 – 40 κ. εκ. σκευ../ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 - 2 (μετά την άνθηση)
 • Thiacloprid (ενδ.: Calypso 180 OD): 50 - 65 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (μετά την άνθηση)
 • flupyradifurone (SIVANTO PRIME): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια

 

Για την αντιμετώπιση των ακάρεων να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

Εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 20 ακάρεα / φύλλο να γίνει επέμβαση μετά την πτώση των πετάλων με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα σκευάσματα

 

 • Αbamectin (διάφορα σκευάσματα): 75 κ.εκ./ 100 lit. νερού (28 ημέρες)
 • Bifenazate (Acramite) 75 κ.εκ./στρ (14 ημέρες)
 • Cyflumetofen (Nealta 20 SC): 100 κ.εκ./στρ (7 ημέρες)
 • Etoxazole (BORNEO 11 SC): 25-50 κ.εκ../100lit Νερού (28 ημέρες) 
 • Hexythiazox (Shoshi 10 WP κ.α.): 50 γρ./100lit Νερού (28 ημέρες) 
 • Tebufenpyrad (Masai 20 WP): 33,5-250 γρ./100lit Νερού (7 ημέρες) 
 • Fatty acid potassium salt (Acaridoil 13 SL): 1900 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού (-)

 

Καθόλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και κατόπιν συννενόησης με τον επιβλέποντα γεωπόνο, να πραγματοποιούνται εφαρμογές για την αντιμετώπιση του Φουζικλάδιου σύμφωνα με την Οδηγία 005.4

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777