ΜΗΛΙΑ (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ / ΩΙΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

ΜΗΛΙΑ (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ / ΩΙΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.4-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.04.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.04.2019

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα 

 

Α. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50γρ. /100 λιτ. νερού (21 ημέρες) 

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 83-625 cc /100 λιτ. νερού (60 ημέρες)

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan (CAPTARIN 80 WG): 150-160 γρ. σκευ./ 100 λιτ. νερού (21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon + Potassium phosphonates  (DELAN PRO 12.5/56.1 SC): 250 κ.εκ /στρ. (35 ημέρες)

Dithianon (DELAN 70 WG): 33,5-250 γρ /100 λιτ. νερού (42 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ /100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (Stroby 50WG): 20γρ../στρ. (28 ημέρες) 

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 40 γρ../100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Myclobutanil (SYSTHANE 24 EC): 28 cc/100 lit. νερού (14 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI): 10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (90 ημέρες) 

Difenoconazole (SCORE 25EC): 15-20 cc/100 lit. νερού (14 ημέρες)

Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 65-100 cc/100 lit. νερού (28 ημέρες)

 

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

Metiram  (POLYRAM): 133-250 γρ.. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

Mancozeb  (MANFIL PLUS 80 WP): 150-200 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ

Penthiopyrad  (FONTELIS 20 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

Fluxapyroxad  (SERCADIS 30 SC): 25-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon / pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC, FABAN 25/25 SC ) : 80-300 cc/100λιτ. νερού. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI WG): 250 γρ/100 λιτ. νερού (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 gr/100 λτ νερού (3 ημέρες)

Tebuconazole + cyprodinil (Qualy-T): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερόυ (60 ημέρες)

boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS): 53-80  γρ/100 λιτ. νερού (7 ημέρες)

Trifloxystrobin + Tebuconazole) (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερού (14 ημέρες)

Fluopyram + Tebuconazole  (Luna Experience SC) ): 40 -50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερόυ (14 ημέρες)

Tebuconazole + Trifloxystrobin (Flint Max 75 WG): 20γρ/100 λίτρα νερού (14 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΚΑΝΩΝ

Laminarin (Vacciplant): 75 κ.εκ./ 100 λίτρα νερού (-) (συνδυαστικά με τα παραπάνω σκευάσματα)

 

Β. ΩΙΔΙΟ

  • Bupirimate (Nimrod 25 EC): 40-60 κ.εκ./100 λίτρα νερού (21 ημέρες)
  • Cyflufenamid  (CIDELY 50 EW, CYFLAMID 5 EW): 30-50 κ.εκ./100 λίτρα νερού (14 ημέρες)
  • meptyldinocap (KARATHANE STAR): 60 κ.εκ./100 λίτρα νερού (-)
  • Sulfur: (διάφορα σκευάσματα) 600 γρ/στρ (όχι στην άνθηση)

 

Για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση φουζικλάδιου και ωιδίου, να προτιμηθούν σκευάσματα από τις κατηγορίες : ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ / ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ / ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ καθώς και κάποιο από τα παρακάτω μίγματα : (MACCANI 4/12 WG / BELLIS 25.2/12.8 WG / Luna Experience SC / Flint Max 75 WG)

Tα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα, είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείριση της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777