ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΨΙΜΑ ΚΕΡΑΣΙΑ : ΡΑΓΟΛΕΤΗΣ (ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ)- ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΨΙΜΑ ΚΕΡΑΣΙΑ : ΡΑΓΟΛΕΤΗΣ (ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ)- ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.4 Κ

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την Καταπολέμηση του ΡΑΓΟΛΕΤΗ,

κατά την έναρξη της αλλαγής του χρώματος των καρπών

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 30.05.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.04.2014

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Έναρξη αλλαγής χρώματος των καρπών (παρδάλισμα ή γυάλισμα των καρπών και ανάλογα με την ημερομηνία συγκομιδής)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι απορροής.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

Κατά το στάδιο της αλλαγής χρώματος (παρδαλίσματος) των καρπών για την καταπολέμηση του ΡΑΓΟΛΕΤΗ, εφαρμόζεται ψεκασμός με σκεύασμα που περιέχει μια από τις παρακάτω δραστικές ουσίες:

 

 • spinetoram 25% (Delegate 250 WG): 30 γρ σκευ./στρ (3 ημέρες)
 • thiacloprid 48% (Calypso 48 SC): 15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες πριν τη συγκομιδή) ή
 • acetamiprid (Mospilan 20 SP, Profil 20 SG): 25-37,5 γρ. σκευ./στρ (14 ημέρες πριν τη συγκομιδή) ή
 • thiamethoxam (Actara 25WG): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες πριν τη συγκομιδή)

 

σε συνδυασμό με:

 • deltamethrin (Decis 2,5 EC ή Decis Protech 1,5 EW): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό ή 65-80 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες πριν τη συγκομιδή)
 • tau fluvalinate 24% (Mavrik Aquaflow EW): 20-25 κ.εκ. σκευ./στρ (10 ημέρες πριν τη συγκομιδή)

 

Η επέμβαση για την αντιμετώπιση της ραγολέτιδας να πραγματοποιηθεί μετά την σύλληψη των πρώτων ενήλικων εντόμων στις κίτρινες κολλητικές παγίδες.

 

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Με τον παραπάνω ψεκασμό να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα παρακάτω σκευάσματα (προληπτική αντιμετώπιση μονίλιας) ανάλογα με την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής του κάθε οπωρώνα:

 

 • boscalid + pyraclostrobin (SINGUM 26,7/6,7 WG) 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες πριν τη συγκομιδή)
  • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
  • Cyprodinil 37,5% fludioxonil 25% (Switch 25/37,5 WG) : 80 gr/100 lt νερού (7 ημέρες)
   • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50 gr/100 lt νερού (7 ημέρες)
   • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
   • Fenbuconazole (INTAR 5 EW): 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (5 ημέρες)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

 • Οι παραπάνω ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της ραγολέτιδας να πραγματοποιηθούν στο στάδιο της έναρξης της αλλαγής χρώματος, ανάλογα με τη σειρά πρωιμότητας.
 • Είναι κρίσιμο να παρακολουθηθεί ο πληθυσμός του ραγολέτη με κατάλληλες κίτρινες κολλητικές παγίδες, ώστε να γνωρίζουμε πότε αρχίζουν οι πτήσεις των ενήλικων
 • Σε περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί παγίδες παρακολούθησης η επέμβαση να πραγματοποιηθεί όταν αρχίσουν οι συλλήψεις ενήλικων.
 • Οι προσβολές είναι σημαντικές στις όψιμες ποικιλίες
 • Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε περιοχές όπου κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο

-          το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο

-          για διαφόρους λόγους δεν συγκομίστηκαν  τα κεράσια και έμειναν στα δέντρα

 • Στα μεγάλα σε μέγεθος δέντρα να δοθεί προσοχή ώστε το ψεκαστικό διάλυμα να φτάνει σε όλα τα σημεία του δέντρου
 • Ανάλογα με την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα σκευάσματα.

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777