ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

Βαδόλας Δήμος

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Πασχούλας Αντώνης

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 30.05.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Πριν τη συγκομιδή

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Στις ποικιλίες που πρόκειται να ξεκινήσει η συγκομιδή τους να γίνει εφαρμογή άμεσα με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να τηρηθεί πριν τη συγκομιδήκαθώς επίσης και στο ποιο σκεύασμα χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενες εφαρμογές για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

 

 

 • cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30 gr/100 lt νερού (7 ημέρες)
 • cyprodinil 37,5% + fludioxonil 25% (SWITCH 25/37,5WG): 60-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • fluopyram + tebuconazole (LUNA EXPERIENSE SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)   
 • Tetraconazole (Domark 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Cyproconazole (Atemi 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • trifloxystrobin + tebuconazole  (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες) 

 

 

Επίσης, στις ποικιλίες που η συγκομιδή τους πρόκειται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα να πραγματοποιηθούν και ψεκασμοί με διαφυλλικά σκευάσματα ασβεστίου για την αύξηση της συντηρησιμότητας των καρπών.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777