ΟΔΗΓΙΑ Νο 7 ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)

ΟΔΗΓΙΑ Νο 7 ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)

Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ………18…………

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15.05.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδων των λεπιδοπτέρων παραμένουν χαμηλές. Να γίνει εφαρμογή με ένα από τα παρακάτω εντομοκτόνα μόνο στους οπωρώνες που πρόκειται να ξεκινήσει η συγκομιδή τις επόμενες 7-10 ημέρες.

 

 • Bacillus thuringiensis (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (0 ημέρες)
 • Beta-cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC): 70 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)
 • Indoxacarb (Steward 30 WG): 16,5 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (10 ημέρες)
 • lambda-Cyhalothrin (Karate 10 CS): 10 - 25 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

 

 

Για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της βαμβακάδας

 

 • Chlorpyrifos-methyl (Reldan 22,5 EC): 250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (21 ημέρες)
 • Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ημέρες)

 

 

Μαζί με το εντομοκτόνο να χρησιμοποιηθεί και κάποιο μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών και ειδικά του ωϊδίου:

 

 • Tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)   
 • Myclobutanil: (Systhane 20 EW κα): 25-30cc / 100lt νερού (7 ημέρες)     
 • Penconazole (Tοπας 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες) 
 • Tetraconazole (Domark 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Cyproconazole (Atemi 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Propiconazole (Bumber 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες) 
 • Myclobytanil + Quinoxyfen (POSTALON 90 SC): 100-125 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777