ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ………18…………

Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 08.05.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Εξαιτίας των παρατετεμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα.

 

 

 • Tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)   
 • Myclobutanil: (Systhane 20 EW κα): 25-30cc / 100lt νερού (7 ημέρες)     
 • Penconazole (Tοπας 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες) 
 • Tetraconazole (Domark 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Cyproconazole (Atemi 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Propiconazole (Bumber 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • trifloxystrobin  (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • trifloxystrobin + tebuconazole  (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες) 
 • Myclobytanil  + Quinoxyfen (POSTALON 90 SC): 100-125 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

 

 

Επίσης, στις ποικιλίες που η συγκομιδή τους πρόκειται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα να πραγματοποιηθούν και ψεκασμοί με διαφυλλικά σκευάσματα ασβεστίου για την αύξηση της συντηρησιμότητας των καρπών.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777