ΟΔΗΓΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Νο 3: ΒΟΤΡΥΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Νο 3: ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EG-005.3-Α

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 09.05.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αντιμετώπιση προσβολών μυκητολογικών ασθενειών (βοτρύτης).

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

 

Στο στάδιο της ανθοφορίας να πραγματοποιηθεί προληπτική εφαρμογή για την αντιμετώπιση του βοτρύτη, με τα παρακάτω σκευάσματα:

 

 

  • Bacillus subtilis-strain QST 713 (SERENADE MAX): 250-400 κ.εκ. σκευ./στρ. (3 μέρες προ της συγκομιδής)
  • αιθέρια έλαια (MEVALONE): 400 κ.εκ. σκευ./στρ. (3 μέρες προ της συγκομιδής)

 

 

Μόνο για την προληπτική αντιμετώπιση των βακτηριώσεων:

  • acibenzolar-S-methyl 50% (Bion 50 WG): 20 γρ σκευ./στρ (90 ημέρες)
  • Bacillus amyloliquefaciens 25% (Amylo-X 25 WG): 150 γρ σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 10 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777