ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 5- ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 5- ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

AG – 005.5

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 20.04.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20.04.2018

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού: Σε όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση της ασθένειας

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Φουζικλάδιο Μηλιάς 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

 

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

 • Captan 80% (διάφορα σκευάσματα): 200 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 – 4
 • Cyprodinil + tebuconazole (Qualy – T EC): 42 - 60 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1
 • Difenoconazole (Score 25): 15 - 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Dithianon (Delan 70 WG): 50 – 75γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 – 6
 • Dithianon + potassium phosphonates (Delan Pro 12.5/56.1 SC): 250 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6
 • Dithianon + pyrimethanil (Faban 25/25 SC): 80 - 300 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
 • Pyrimethanil (Scala 40 SC): 110 - 150 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4
 • Tebuconazole (Altis 25 EC): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2

 

 

 

ΩΪΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

 • Bupirimate (Nimrod 25 EC): 40 - 60 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Cyflufenamid (Cidely 50 EW): 30 - 50 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
 • Triadimenol (Bayfidan 312 SC): 8 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4

 

 

ΤΑΥΤΟΓΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΚΑΙ ΩΙΔΙΟΥ

 • Boscalid + pyraclostrobin (Bellis 25.2/12.8 WG): 53 - 80 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Captan + trifloxystrobin (Flint Plus): 125 – 150 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Dithianon + pyraclostrobin (Maccani WG): 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 40 - 50 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
 • Fluquinconazole + pyrimethanil (Vision 5/20 SC): 100 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
 • Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 - 30 κ.εκ. σκευ./στρ,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Kresoxim – methyl (Stroby 50 WG): 20 γρ.. σκευ./στρ,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Myclobutanil (Systhane 20 EW): 28 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4
 • Penthiopyrad (Fontelis 20 SC): 75 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
 • Tebuconazole (Folicur 25 WG): 40 γρ.. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1
 • Tebuconazole + trifloxystrobin  (Flint Max 75 WG): 20 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
 • Trifloxystrobin (Flint 50 WG): 7,5 - 10 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

-Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών του μύκητα συνιστάται ο συνδυασμός θεραπευτικών σε πλήρη δόση με το ½ της προτεινόμενης δόσης της κατηγορίας των προστατευτικών ή αντίστοιχα η εναλλαγή δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης.

-Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 εβδομάδες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

 

Β. Από Ιούνιο έως τέλος καλλιεργητικής περιόδου.

Κατά την παραπάνω περίοδο να πραγματοποιούνται ψεκασμοί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, σχετική υγρασία), με μία από τις παραπάνω δραστικές ουσίες ή συνδυασμούς ανάλογα.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777