ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 4- ΑΦΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 4- ΑΦΙΔΕΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.3-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 20.04.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20.04.2018

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού: Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Σε δείγμα 10 βλαστών από 10 τυχαία δένδρα να βρεθούν τουλάχιστον 10 άτομα πράσινης αφίδας ή / και 2 άτομα ρόδινης αφίδας

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

 

  • Acetamiprid (Profil 20 SG): 25 – 37.5 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
  • Azadirachtin  (Azatin EC): 100 – 150 κ. εκ. σκευ../στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3
  • Clothianidin (Dantop 50 WG): 15 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό.  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (μετά την άνθιση)
  • Flonicamid (ενδ.: Teppeki 50 WG): 14 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (μετά την άνθιση)
  • Pirimicarb (ενδ.: Pirimor 50 WG): 76 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2
  • Spirotetramat (ενδ.: Movento 150 OD): 120 κ. εκ. σκευ../ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (μετά την πτώση πετάλων)
  • Sulfoxaflor (ενδ.: Closer 120 SC): 20 – 40 κ. εκ. σκευ../ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 - 2 (μετά την άνθηση)
  • Thiacloprid (ενδ.: Calypso 180 OD): 50 - 65 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (μετά την άνθηση)
  • Thiamethoxam (ενδ.: Actara 240 SC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2(μετά την άνθηση)

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777