ΟΔΗΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Νο 4: ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΜΟΝΙΛΙΑ

ΟΔΗΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Νο 4: ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΜΟΝΙΛΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΕG – 005.1-Κ

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την προληπτική αντιμετώπιση μυκητολογικών προσβολών της Κερασιάς

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 20.04.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: ετησίως

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 1. 1.       Μονίλια

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

Σε περιπτώσεις ιστορικού και έναρξης έντονων προσβολών συνιστάται ο κατευθυνόμενος ψεκασμός, κυρίως προς τις εστίες προσβολής.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

 

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

 • Bacillus subtilis (strain QST 713) 15.67% (Serenade Max WP): 250 - 400 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4  (3 ημέρες)
 • Boscalid + pyraclostrobin 80% (Signum WG): 60 - 75γρ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)
 • captan 80% (Merpan 80 WG): 225 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (έως πτώση πετάλων)
 • cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 - 50 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό . Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:2 (7 ημέρες)
 • cyprodinil 37.5% + fludioxonil 25 % (Switch 25/37.5 WG): 60 – 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:1 (7 ημέρες)
 • difenoconazole (Score 25 EC ): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)
 • fenbuconazole  (Indar 5 EW): 100 - 300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (5 ημέρες)
 • fenhexamid (Teldor 50 WG): 100 - 150 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (1 ημέρες)
 • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 40 - 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
 • tebuconazole (Tebueno, Tebu max 20 EW): 140 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
 • tebuconazole + trifloxystrobin (Flint Max 75 WG): 20 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)
 • thiophanate-methyl (ενδ: Νεοτοψίν 70 WG): 70 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (14 ημέρες)
 • thiram (Granuflo 80 WG): 250 - 300 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που επικράτησαν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου.

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777