ΟΔΗΓΙΑ Νο 5 ΡΟΔΑΚΙΝΑ -ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ-ΩΙΔΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ Νο 5 ΡΟΔΑΚΙΝΑ -ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ-ΩΙΔΙΟ

Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EG – 005.4

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 02.04.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

1η εφαρμογή: απόσπαση-γλύστριμα του κάλυκα                                                               

2η εφαρμογή: εμφάνιση καρπιδίου (περίπου 8-12 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή)         

ΟΜΑΔΑ 1 (Τριαζόλες)

 • Tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)   
 • Myclobutanil: (Systhane 20 EW κα): 25-30cc / 100lt νερού (7 ημέρες)     
 • Penconazole (Tοπας 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες) 
 • Tetraconazole (Domark 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)
 • Cyproconazole (Atemi 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Propiconazole (Bumber 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 2 (Στρομπιλουρίνη / Καρβοξαμίδιο)

 • boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 3 (Τριαζολών / πυραμιδών)

 • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 4 (Χλωρονιτριλιών)

 • Chlorothalonil (Daconil 50 SC): 250 κ.εκ. σκευ./στρ (60 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 5 (Στρομπιλουρίνη)

 • trifloxystrobin  (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 6 (Ανιλινοπυριμιδίνες)

 • cyprodinil (Chorus 50 WG): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 7 (Ανιλινοπυριμιδίνες / φαινυλοπυρολες)

 • cyprodinil+fludioxonil (SWITCH 25/37,5WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 8 (Πυριμιδίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης από το cyprodinil)

bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 9 (Στρομπιλουρίνη / τριαζόλη)

 • trifloxystrobin + tebuconazole  (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 10 (Ανιλινοπυριμιδίνες / τριαζόλη)

 • cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες) 

 

ΟΜΑΔΑ 11 (Τριαζολών / κιουονολινών)

 • Myclobytanil  + Quinoxyfen (POSTALON 90 SC): 100-125 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 12

 • mancozeb (DITHANE PLUS 80 WP): 200 gr/100 lt νερού (30 ημέρες)
 • θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • thiram (GRANUFLO 80WG κα): 250-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (42 ημέρες)

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ