ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 2- ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (ΣΑΝ ΖΟΖΕ, ΝΑΡΚΕΣ, ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ, ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ, ΑΦΙΔΕΣ, ΑΚΑΡΕΑ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ)

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 2- ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (ΣΑΝ ΖΟΖΕ, ΝΑΡΚΕΣ, ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ, ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ, ΑΦΙΔΕΣ, ΑΚΑΡΕΑ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.2-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 02.04.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 02.04.2018

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Aπο το στάδιο της πράσινης έως το στάδιο της ρόδινης κορυφής

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων. Σε ιδιαίτερα σοβαρές προσβολές από κοκκοειδή να γίνει εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό με μπέκ χειρός. 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την αντιμετώπιση κοκκοειδών, νάρκης, οπλοκάμπης, ανθονόμων, αφίδων, φυλλοδέτη, τετρανύχων να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με:

 

Α. Παραφινέλαια/ορυκτέλαια : στις συνιστώμενες δόσεις σε συνδυασμό με:

L-cyhalothrin (Karate zeon 10 CS, Sentinel 2,5WG): 10 cc/100lit. Νερού, 40gr/100lit. Νερού (7ημέρες)

Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 30-50cc/100lit. νερού (7 ημέρες) ή

Beta Cyfluthrin (Baythroid 2,5EC κα): 50cc / 100lit νερού (7 ημέρες)

 

B. Σε ιστορικό προσβολών από αφίδες τα λάδια να συνδυαστούν με:

Acetamiprid (Profil 20 SG, Mospilan): 25γρ. / 100lit νερού (14 ημέρες)

 

Γ. Σε ιστορικό προσβολών από San Jose τα λάδια να συνδυαστούν με:

Fenoxycarb (Insegar 25WG): 50gr/100lit νερού (3ημέρες)

 

Δ. Σε ιστορικό προσβολών από τετράνυχους ή και εφόσον παρατηρούνται χειμερινά αυγά τετρανύχων να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με

Clofentezine (Apollo 50SC): 30cc/100lit Νερού + Παραφινέλαια/ορυκτέλαια: στις συνιστώμενες δόσεις (35 ημέρες)

Hexythiazox (SHOSHI 10 WP κ.α.): 50 γρ./100lit Νερού (28 ημέρες)

Tebufenpyrad (MASAI 20 WP): 33,5-250 γρ./100lit Νερού (7 ημέρες)

bifenazate (ACRAMITE): 75-100 κ.εκ../100lit Νερού (14 ημέρες)

Etoxazole (BORNEO 11 SC): 25-50 κ.εκ../100lit Νερού (28 ημέρες)

 

Ε. Σε περίπτωση ιστορικού προσβολής για την αντιμετώπιση του Ανθονόμου και της Οπλοκάμπης στο στάδιο της ρόδινης κορυφής τα λάδια να συνδυαστούν με:

phosmet 50% (Imidan 50WP) 150 γρ / 100 λίτρα νερού (28 ημέρες) 

 

Επισημαίνεται στους παραγωγούς ότι σε περίπτωση που αυτοί χρησιμοποίησαν σκευάσματα που περιέχουν θείο (θειασβέστιo, θειϊκό ψευδάργυρο κτλ) θα πρέπει ο ψεκασμός με λάδια να απέχει τουλάχιστον 20 ημέρες.

 

Οι παραγωγοί οι οποίοι στην πράσινη κορυφή χρησιμοποίησαν dithianon ή dodine, η εφαρμογή με λάδια θα πρέπει να γίνει μετά από 5 ημέρες τουλάχιστον.

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777