ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 22000 ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

AGRO 2-1 & 2-2 CERTIFICATE ENG ASEPOP NAOUSAS

AGRO 2-1 & 2-2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 22000 ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) - Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

AGROCERT - System of Integrated Management